Aktivmøde d. 3. april 2007

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Nyheder
4. ??Aktion gulerod?
5. ??Kunsten at dele? 20. maj
6. Kulturnatten 2007
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Evaluering af mødet

ad 1: Dagsorden blev godkendt.
ad 2: Hans blev referent og Peter A. blev ordstyrer.
ad 3: Foredrag med Dina Yafasova d. 10. april kl. 19.00 på Studenterhuset. Hans lægger plakater i Priorgade 1a og kontakter Annika ang. salg af Dinas bog.
Peter stiller op til hovedbestyrelsen. Hvis vi gerne vil stemme på Peter A., skal vi have fuldmagter med. Hans kontakter sekretariatet angående fuldmagter.
ad 4: Et antal lokalforeninger deltager i pilotprojektet ??Effektiv aktivisme?. Peter A. orienterede om dette projekt.
En af de aktioner, vi skal deltage i, er ??Aktion gulerod?, der er en aktion d. 23. april i forbindelse med terrorloven. Der er kursus i ?rhus torsdag d. 19. april. Anita vil gerne deltage ved at møde politikere; Jytte også gerne, hvis kalenderen tillader det. Hans spørger de aktive pr. e-mail, om de kan deltage. Vi skal gå efter MF??ere fra retsudvalget. De deltagende skal finde en dato, hvor de forbereder sig sammen.
ad 5: Arrangement på Nordjyllands Kunstmuseum d. 20. maj. Hans skriver til lokale etniske mindretal og arrangerer et møde om arrangementet d. 25. april kl. 19.00. Peter A. vil godt deltage sammen med Hans.
Der skal en notits i By-Info; det betaler lokalforeningen (eller kunstmuseet).
ad 6: Temaet i år er 007. Muligheder er:
En teaterkoncert med lokale musikere, der opfører relevant musik (Neon Bible ?)
Licence to Kill? om dødsstraf; kunne være en opfølger til aktionen d. 10. oktober om dødsstraf i Kina.
Vi kunne forsøge at få udstillingen The Innocents af den amerikanske fotograf Taryn Simon hertil.
En fotoudstilling om menneskerettighedsforkæmpere – der selv er til sted.
Vi hører de aktive pr. e-mail om hvilke af disse forslag, de kan støtte, og træffer en endelig beslutning på næste aktivmøde. Kirsten finder detaljer om The Innocents. Hans undersøger mulighederne for en teaterkoncert.
ad 7: Intet nyt om Bonnichsen, som vi gerne vil have et foredrag med. Hans skriver til ham.
Rengøring af Priorgade 1a skal planlægges. Vi holder en rengøringsdag d. 1. maj kl. 18.00 i forbindelse med gruppe 144s og gruppe 54s møde, der starter 19.00.
ad 8: Næste møde er d. 23. maj kl. 19.00.
ad 9: Det gik jo fint og hurtigt.

Skriv et svar