Gruppe 144 26. marts 2007

Til stede: Jytte, Henrik, Poul, Peter, Hans

Dagsorden

1. Nye adresser og medlemmer.
2. Aktion Gulerod eller Har du talt med din grønthandler i dag?
3. 12 sider
4. Arbejdsgruppen om børn
5. Landsmødet i Nyborg
6. Aktionssagen
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Evaluering af mødet

ad 1: Velkommen til Poul!
ad 2: Mandag d. 23. april giver Amnesty gulerødder til alle landets MF??ere som en aktion i forbindelse med antiterrorlovgivningen. Vi er interessere i at deltage og tager punktet op på aktivmødet d. 3. april. Hans spørger Anja Gry om hvad der kræves i forbindelse med kurset i uge 16.
ad 3: 12 sider er det nye blad, der erstatter Aktiv-Nyt.
ad 4: Vi vil gerne have arbejdsgruppens materiale pr. e-mail. Hans kontakter arbejdsgruppen.
ad 5; Peter Als stiller op til hovedbestyrelsen. Hans har lavet en udtalelse om de irakiske asylansøgere og er måske oplægsholder til en workshop om ytringsfrihed. Tilmeldingsfrist d. 30. marts.
ad 6: Hans har kontaktet sekretariatet om en ny aktionssag. Der er forslag i gruppen om at få en sag fra Zimbabwe eller andetsteds i Afrika, men også ønsker om en sag fra Israel/Palæstina. Hans kontakter Ina igen.
ad 7: Vi har fået kontaktoplysninger for Hans Jørgen Bonnichsen og vil gerne arrangere et foredrag med ham. Foredraget skal nok planlægges i vældig god tid, og der skal findes en anledning (en mærkedag). Hans kigger i dansk afdelings aktivitetskalender og spørger Bonnichsen om honorar og om hvornår han kan. Måske kunne vi samarbejde med Studenterpræsterne?
Dina Yafasova kommer og holder foredrag d. 10. april. Hans tager plakater med d. 3. april.
Hans lægger lokalforeningens beretning op på WWW.
Vi talte om mulige ideer til aktiviteter i lokalforeningen i det kommende år, herunder specielt udlejning af kunstværker.
ad 8: Næste møde er tirsdag d. 1. maj kl. 19.00. Husk aktivmødet d. 3. april.
ad 9: Det var et effektivt møde.

Skriv et svar