Gruppe 144 d. 14. februar 2007

Til stede: Maria, Henrik. Jytte, Jakob, Peter, Hans

Dagsorden

1. Adresseliste.
2. Kommende begivenheder.
3. Aktionssagerne.
4. Kommende aktiviteter i gruppe 144.
5. Kampagnen Human Dignity
6. Eventuelt
7. Næste møde
8. Evaluering af mødet

ad 1: Poul Sejrskilde (98116810, Wiibroesvej 17, 9000 Aalborg) vil gerne være med i gruppen, men var forhindret i at deltage i aftenens møde.
ad 2: Her er følgende:
?rsmøde i lokalforeningen 14. marts 18.15-19.00 på Studenterhuset. Herefter foredrag med Dina Yafasova. (Der kommer ikke nogen Face2Face-kampagne i Aalborg i år, så intet oplæg om dette. Målet for hvervekampagnen er nemlig nået!)
Arrangementet Kunsten at dele på Nordjyllands Kunstmuseum 20. maj kl. 17.00.
Og så bliver Kulturnattens tema 007. Der er opstartsmøde i marts.
ad 3: Vi har tidliger ønsket at standse arbejdet med aktionssagerne. Ved vinterseminaret talte Hans med Balkan-koordinator Mathilda Feldthaus, der sagtens kunne forstå vores ønske om at standse arbejdet. Hans beder Helle Jacobsen fra sekretariatet tage os af de to pågældende sager. Vi skal huske at makulere materialet.
ad 4: Gruppe 144 har i de seneste år primært kastet sig over lokalforeningens fælles aktivitet, muligvis fordi der længe været mindst 3 medlemmer af lokalforeningsledelsen med (og det er bestemt ikke dårligt!). Men det er værd igen at finde vores identitet og aktivisme-profil. Gruppe 144 kan rumme de aktiviteter, der ikke er identificerbare som lokalforeningens arrangementer (sådan som tilfældet er for grupperne 54 og 903). Nogle muligheder:
En ny, mere medgørlig aktionssag.
Vælge et RAN-netværk eller et land som vores fokus.
Vælge en kampagne at koncentrere sig om.
Der var stemning for at få en ny aktionssag og at gribe den systematisk an med en handlingsplan og med en erfaringsopsamling. Vi kan trække på erfaringer fra andre aktionssager.
Aktionssagerne er Amnesty Internationals fundament, og kontinuiteten er vigtig i vores arbejde. Hans kontakter sekretariatet.
ad 5: I 2008 kommer den første store kampagne om sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder, Human Dignity. Vi diskuterede hvordan man mon kan arbejde med disse rettigheder. FNs 2015-mål bliver sikkert også centrale.
ad 6: Det kunne være en idé at få den pensionerede PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til Aalborg for at holde et foredrag. Hans spørger sekretariatet.
Vi talte om lokalforeningens regnskab, selv om dette ikke er et anliggende for gruppen som sådan. Peter S. vil lave en folder om kassererens arbejde. Lokalforeningen mødes d. 28. februar kl. 19.00 til et ekstraordinært møde om regnskabet. Her skal også tales om budget i forhold til handlingsplanen.
Maria har kontakt til auc247.com, der er et webauktionsfirma (uden forbindelse til Aalborg Universitet), som måske kan anvendes ved salg af vore overskydende kunstværker. Maria går videre med ideen. Det vil koste 100 kr.
Det kunne være en god idé at få en aktivitetskoordinator, der tager ansvar for at få lokalforeningens aktiviteter til at hænge sammen,
ad 7: Næste møde i gruppe 144 er mandag d. 26. marts kl. 19.00. Der er aktivmøde 3. april kl. 19.00.
ad 8: Det gik jo meget godt; der var mange konstruktive forslag.

Skriv et svar