Aktivmøde d. 16. januar 2007

Til stede: Lene, Annika Annika (tlf. 22151512 / daugaardthomsen@hotmail.com), Poul (sejrskild@stofanet.dk), Peter S., Maria, Kirsten, Jytte, Henrik, Hans.

Referent: Hans

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra 21.11.2006
4. Planlægning af årsmøde og generalforsamling den 14. marts 2007, herunder hvem har ansvar for hvad
5. Kulturnat 2007 -Tanker og overvejelser i den forbindelse
6. Vinterseminar i Helsingør – Hvem tager med ? Samkøring ?
7. Evaluering af mødet
8. Næste mødedato – hvem er ansvarlig
9. Eventuelt

ad 1: Lene var ordstyrer.
ad 2: Hans blev referent.
ad 3: Referatet blev godkendt. Nogle af beslutningerne i referaterne blev desværre ikke fulgt op.
ad 4: ?rsmødet finder sted 14. marts kl. 18.15 på Studenterhuset. Lokalforeningsledelsen har planlagt forløbet. Hans laver udkast til beretning; Peter S. præsenterer regnskab. Hans spørger sekretariatet om Face2Face.
Denne gang skal der være ordentlig skiltning. Maria laver pile, der kan sættes op.
Der kommer en pressemeddelelse ud. Arrangementet kommer ud på mailinglisten. Hans tager sig af dette. Henrik er reporter for Aktiv-Nyt.
Der bliver annoncering af aktivmødet d. 3. april med mulighed for tilmelding som afslutning på årsmødet.
Vi vil kontakte Arnold Busck for at få dem til at sælge bøger. Hvis vi kan få en procentdel af salget, vil det være godt. Hans spørger Dina, om hun har en aftale om bogsalg. Hvis ikke, Annika spørger Arnold Busck.
ad 5: Gruppe 903 satte dette punkt på, fordi det må være på sin plads at komme tidligt i gang. Der var bred enighed om at det kommende arrangement skal være lyst og positivt. Der var mange ideer:

  • En kunstudstilling med et tema
  • Noget med/for børn og/eller andre grupper, vi gerne vil engagere.
  • En gøglergruppe optræder.
  • Videokunst.
  • Kurdisk folkedans.

Alle skal tænke videre over dette, herunder hvor vi skal afholde næste arrangement – og mulige samarbejdspartnere! På næste aktivmøde træffer vi den endelige beslutning.
Det er vigtigt at være tidligt ude, så vi kan søge penge fra sekretariatet. Det er også vigtigt at huske, at en stor kampagne i 2007 er antidiskriminationskampagnen. Kulturnattens arrangement kan tage udgangspunkt heri.
ad 6: Hans deltager.
ad 7: Hvis vi kunne holde os til dagsordenen, kunne mødet blive endnu bedre.
ad 8: Næste aktivmøde er 3. april kl. 19.00, arrangeret af gruppe 144. Filmen Osama vises. Tema: Afghanistan. Maria laver et miniforedrag om Afghanistan.
ad 9: Intet at bemærke.

Skriv et svar