Lokalforeningsledelsen 16. januar 2007 kl. 18.30.

Til stede: Hans, Kirsten, Henrik, Lene, Maria
Fravær: Maria
Afbud: Peter A.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Lokale arrangementer for tiden.
3. Landsdækkende arrangementer for tiden.
4. Fremtidigt samarbejde med sekretariatet.
5. Aktivitets- og handlingsplan for lokalforening og center.
6. Kommende lokale arrangementer.
7. Kommende landsdækkende arrangementer.
8. Priorgade 1a.
9. Kurser, foredrag og aktivmøder.
10. Lokalgrupper og andre aktive.
11. ?konomi.
12. Eventuelt
13. Evaluering af mødet
14. Næste møde

ad 1: Intet at bemærke.
ad 2: Fakkeltoget kom i fjernsynet!
ad 3: Vi snakker om vinterseminaret til aktivmødet. Der er endnu ledige pladser!
ad 4: Anders kunne ikke deltage på grund af et arrangement i ?rhus, der finder sted i dag. Men han skal deltage i medlemsmødet d. 14. marts.
ad 5: Hovedpunkterne bør præsenteres ved medlemsmødet d. 14. marts; der er kopier til de interesserede. Hans laver et udkast; vi finder senere ud af hvem der skal præsentere. Den store handlingsplan kommer rundt pr. mail til alle i ledelsen.
ad 6. Lokalforeningens årsmøde bliver 14. marts kl. 18.15. Derefter (kl. 19.00) er der medlemsmøde med Dina Yafasova, der er usbekisk journalist og flygtning med smertefulde erfaringer fra Sandholmlejren. Studenterpræsterne er medarrangører. Der skal laves en beretning og en dagsorden. Hans vil gerne lave et udkast. Hans laver en indkaldelse, som han sender til Anders. Hans skaffer lokale på Studenterhuset til medlemsmødet.
Intet nyt om planen om at sælge kunstværker til virksomheder. Det var planen, at Anita skulle tage sig af dette, men der er ikke sket noget. Hans spørger Anders, hvad de gør i ?rhus, når de skal sælge kunst.
Hans er i gang med at forberede ??Kunsten at dele 2007?.
ad 7: Landsmøde til april.
ad 8: Endnu en henvendelse fra en studerende, der vil være praktikant. Hans forfølger sagen.
Anita er vores centerpasser; han befinder sig på centeret kl. 17-19. Henrik tager kontakt til Nordjyske for at få fjernet oplysninger om åbningstider.
ad 9: Jvnfr. også handlingsplanen.
Jakob Christensen – foredragskoordinatoren i Amnesty ?rhus – vil gerne vide, hvor mange der kommer til foredragsholderkursus lørdag d. 27. januar i Centeret. Hvis der ikke kommer nogen – eller kun er få – vil han gerne vente med at afholde det til senere på året, da foredragsholderuddannelsen er ved at blive revideret, opdateret og centraliseret, så den forhåbentlig skulle blive meget bedre organiseret og ganske enkelt bedre. Hvis vi gerne vil have ham til at afholde kurset, så beder han om, at vi stiller frokost til rådighed for ham og kursisterne samt gerne – hvis muligt – stiller videooptageudstyr til rådighed.

Lokalforeningsledelsen kender ikke til nogen, der skal deltage d. 27. januar og vi ved ikke hvordan behovet er for foredragsholdere. Vi får holdt meget få foredrag. Det er et problem, at henvendelser fra os om foredrag ikke bliver fulgt op. Foredrag kan blive et indsatsområde i den kommende periode.

ad 10: Hans er blevet kontaktet af en, der gerne vil vide om der er en lokal youth-gruppe. Det er der som bekendt ikke. Jvnft. handlingsplanen og den kommende periode.
ad 11: Regnskabet skal fremlægges til medlemsmødet. Peter S. laver et udkast klar til d. fredag d. 2. februar; han diskuterer det derefter med Hans.
Hans spørger sekretariatet om pengene fra kunstauktionen er overført. Det ser nemlig ikke ud til at være tilfældet.
Der er kommet kontoudskrift helt tilbage fra d. 31. marts 2006 med posten. Der er desuden en årsoversigt. Peter A. har lagt det på bordet i mødelokalet.
ad 12: Hans har betalt for web-plads.
DVD-afspilleren er forsvundet. Tyveriet er ikke blevet meldt. Henrik melder tyveriet og kontakter Anders.
Henrik træder ud af lokalforeningsledelsen efter mange års tro tjeneste. Men han bliver heldigvis i gruppe 144!
ad 13: Det var et hurtigt møde.
ad 14: Vel først efter 14. marts. Den nye lokalforeningsledelse bestemmer tidspunktet; vi foreslår tirsdag 20. marts.

Skriv et svar