Lokalforeningsledelsens åbne møde 1. november 2012 kl. 19.30

Til stede:         Farah, Vathana, Kathrine, Lene, Samira, Marie, Lars, Jes, Hans.
Afbud:            Peter.

Dagsorden

  1. Landsdækkende aktiviteter.
  2. Nylige lokale aktiviteter.
  3. Kommende lokale aktiviteter.
  4. De lokale aktive.
  5. ?konomi.
  6. Lokalerne.
  7. Eventuelt.
  8. Næste møde
  9. Evaluering af møde

ad 1: Nu er Råb op!-kampagnen i gang.
Der er tanker i gang om at ændre/forsimple den lokale struktur for Amnesty-aktive. Hans har været til møde om dette i ?rhus, og på lokalforeningsrådets møde (det sidste nogensinde) på lørdag d. 3. november i Odense bliver dette også et tema.
ad 2: Intet siden sidst. Men Hans mødte en kollega, der hedder Ben, på Kunsten i efterårsferien.
ad 3: Der skal være et arrangement den 10. december på den internationale menneskerettighedsdag. Der plejer at være fakkeltog, men vi kunne finde noget andet, der lyser. Reflekser eller selvlysende veste. Vi skal prøve at streame live via Bamboozer. Lad os gå efter 17.00.
Kampagnemål: At gå gøre opmærksomme på Lifeline og underskrifter på konkret sag. Har sekretariatet postkort, vi kan bruge? Ellers er det vores egne, vi skal lave.
Ideer:
Et musikalsk indslag, der trommer folk sammen. Aalborg-garden eller konservatoriet. Farah kontakter gardens formand Niels Lundbye-Christensen (40889190). Kathrine kontakter to gospel-kor, hvis garden glipper.
Noget, der lyser (lysende bånd). Her kan Kathrine bestille bånd på nettet.
Postkort fra sekretariatet og Facebook-begivenhed, der deles med byens gymnasier. Hans tager sig af dette sammen med Marie. Også vigtigt med kontakt til Studenterhuset. Kan vi få mere Råb op-tape?
Og så er der Skriv for liv i de første 10 dage af december. Lad os lave en julestue, sådan som vi plejer. Det bliver den 2. december. Hans tager affære og skaffer pebernødder. Vi mødes kl. 14.00.
ad 4: Kathrine foreslog, at vi lavede en Facebook-side i stedet for vores Facebook-gruppe. Det gjorde Hans under mødet, og nu spredes det glade budskab.
ad 5: Intet nyt om regnskabet.
ad 6: Intet nyt fra udlejeren.
ad 7: Lad os lave en julefrokost igen i år. F.eks. den 8. december. Det er lige noget for Peter.
ad 8: Detailplanlægning på opfølgende møde den 13. november kl. 19.30. Hans indkalder pr. Facebook og mail.
ad 9: Intet at bemærke.

Skriv et svar