Gruppe 144 tirsdag d. 28. november 2007

Til stede: Henrik, Jakob, Jytte, Hans.
Fravær: Peter, Maria.

1. Dagsorden
2. Nyt om adresser o.lign.
3. Aktionssagen.
4. Fakkeltoget d. 10. december
5. Filmaftener.
6. Arbejdsgruppen om børn.
7. ?vrige brevaktioner.
8. Vinterseminaret.
9. Eventuelt.
10. Næste møde.

ad 1: Intet nyt her. Jytte vil introducere en gammel kollega i det nye år.
ad 2: Det er stadig ikke lykkedes Hans at komme i kontakt med Mathilda Feldthaus. Det vil nu være passende, at vi i stedet kontakter sekretariatet, når vi stadig ønsker at lukke sagen.
Det er et interessant spørgsmål, om gruppen skal have en profil – om vi f.eks. skal have en ny aktionssag eller bruge tid på en kampagne. Vi taler videre om det til næste møde.
ad 3: Der er fakkeltog d. 10. december kl. 17.00. Hans arbejder på at få en polititilladelse. Studenterpræst Ib Skotte Henriksen er taler på Nytorv foran Spar Nord kl. 17.30.
Der skal samles postkort ind – vi bruger postkort fra Priorgade.
Hans sender pressemeddelelsen ud sidst i denne uge og kontakter Eva Hesse for at få materialet så hurtigt som muligt. Hans laver fortrykte besked-ark og lægger dem i Priorgade senest tirsdag. Jytte klistrer dem på; hun låner nøglen af Henrik.
ad 4: Filmaftenen gik ganske godt. Vi Principielt ville vi gerne invitere medlemmer bredt, men måske er det ikke tilladt. Hans spørger sekretariatet om vi må. En mulighed er filmen Osama om en pige i Afghanistan. Vi kan spørge lokalforeningsledelsen om den vil lægge filmaftenen sammen med et aktivmøde. Filmaftenen skal være i februar; datoen afhænger af om der skal være aktivmøde.
ad 5: 20. november var aktionsdag for børns rettigheder. Derfor en underskriftsindsamling med fokus på børnesoldater i DRCongo. Underskrifterne skal retur til januar.
Desuden er der et informationsbrev og sager fra Tibet.
ad 6: Der er kommet nye sager fra Skriv for Liv. Brevene kan findes på WWW.
ad 7: Der er vinterseminar 20.-21. februar. Tilmeldingsfrist d. 18. december.
ad 8: Der er julefrokost d. 8. december kl. 19.00. Maria sender os en invitation.
ad 9: Næste møde er tirsdag d. 16. februar 2007 kl. 19.00.

Skriv et svar