Gruppe 144, tirsdag d. 17. oktober 2006

Til stede: Jytte, Maria, Henrik, Jakob, Peter, Hans.
Referent: Hans.

Dagsorden

1. Adresseændringer.
2. Filmaftener i efteråret.
3. Aktionssagerne.
4. Ideer til kommende arrangementer.
5. Skriv for liv.
6. Andet materiale fra aktivforsendelsen.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.

ad 1: Intet her.
ad 2: Hans har nu fået ??The Road to Guantánamo?. Vi vil holde en filmaften, hvor vi også kan invitere åbent (hvis vi da må!). Hans kontakter Anders Horst for at høre om filmaftenen kan være åben. Hvis ikke, laver vi filmaftenen som et lukket arrangement i forbindelse med aktivmødet d. 21. november. kl. 19.00. Vi ser derfor gerne, at aktivmødet bliver kort. Hans kontakter gruppe 54 og hører, om de synes, det er en god idé.
Hvis filmaftenen bliver åben, annoncerer vi på mailinglisten og via opslag på bibliotekerne.
Vi planlægger også et par andre filmaftener. Det taler vi om på næste møde.
ad 3. Hans har intet hørt fra Mathilda Feldthaus, men vil rykke hende igen. Nu prøver han at ringe til hende. Vi vil gerne lukke aktionssagerne, men på en ansvarlig facon.
ad 4. Der skal være fakkeltog d. 10. december og et lokalt årsmøde til foråret.
Vi vil gerne have fakkeltoget ligesom sidst. Studenterpræsten må gerne komme igen. Hans kontakter ham. Der skal skaffes kaffe, te, æbleskiver m.v.
Til årsmødet bør vi få et medlem af hovedbestyrelsen til at deltage. Vi vil gerne have en publikumsmagnet. Vi overvejede alskens tv-journalister. Måske kan vi finde en taler, der har relevans for en af næste års kampagner. Alle tænker videre til næste aktivmøde.
ad 5. Denne gang handler sagerne alle om menneskerettighedsforkæmpere, der selv er blevet ofre for overgreb på menneskerettighederne. Der er sager fra
Turkmenistan, hvor menneskerettighedsforkæmperen Ogulsapar Muradova er blevet fængslet og udsat for tortur.
Papua New Guinea, hvor menneskerettighedsforkæmperen Anna Benny ??forsvandt? i november 2005
og Burundi, hvor menneskerettighedsforkæmperen Térence Nahimana den 15. maj i år blev anklaget for at ??true statens sikkerhed? og derefter fængslet.
ad 6: Avis om d. 4. maj lavet af journaliststuderende fra RUC.
Der er 16 dages aktivisme startende med d. 25. november, der er FNs dag mod vold mod kvinder. Vi vil gerne kunne anvende fakkeltoget til at markere dette. Men der er også mulighed for at bruge ??Aktion Nytårshilsen? i forbindelse med fakkeltoget. Vi vil prøve at få lokale kendte til at skrive et kort.
Og så er der The Wire med nyt om Sierra Leone, Libanon, Israel, Perua, forsvindinger m.m.
ad 7: Peter har fået bilag til lokalforeningens regnskab, så nu kommer det færdige regnskab meget snart. Regnskabet er klar torsdag d. 26. oktober. Hans fortæller dette til lokalforeningsledelsens medlemmer og Lisa Carlsen.
Hans rykker sekretariatet igen for indbetaling af indtægter fra kunstauktionen.
Der mangler endnu bilag, inden regnskabet for kulturnatten er afsluttet. Journalisteleverne har deres artikel om kulturnatten klar fredag. Maria får deres billeder.
ad 8: Vi mødes igen tirsdag d. 28. november kl. 19.00.

Skriv et svar