Lokalforeningsledelsens åbne møde 7. august 2012 kl. 19.00

Til stede:      Jes, Samira, Farah, Hans.
Afbud:        Peter.

Dagsorden

  1. Landsdækkende aktiviteter.
  2. Nylige lokale aktiviteter.
  3. Kommende lokale aktiviteter.
  4. De lokale aktive.
  5. Økonomi.
  6. Lokalerne.
  7. Eventuelt.
  8. Næste møde
  9. Evaluering af møde

ad 1: Næste kampagne bliver MENA (Mellemøsten og Nordafrika). Hans spørger sekretariatet om hvornår aktivitetspakken kommer. Vi bør også kontakte Ben Dorfman mht. projektforslag.
ad 2: Sommerfesten blev til et restaurantbesøg d. 26. juni. Det passede fint til vejr og stemning i øvrigt.
ad 3: Vores arrangement på kulturnatten finder sted den 1. september om eftermiddagen. Hans har kontaktet sekretariatet. Maryam al-Khawaja er i sagens natur usikker; Bahrain Human Rights Defenders skal også involveres; Hans har kontakt til dem, og de vil gerne deltage. Vi skal være på Nytorv, og vi begynder kl. 14.00.

Ideen er at skabe en demonstration ved at lave en flashmob. Demonstranterne tager masker på, der forestiller samvittighedsfanger (et godt bud er et billede af al-Khawaja), og flag fra Bahrain foldes ud – og et banner. Så er der en kort tale med en fra Bahrain – og en “legitimerende påtale” fra regimet (call-response med en megafon, som den ene deltager hugger fra den anden). Og så er der gruppefoto. Til sidst er der indsamling af underskrifter fra nogle af os.

Vi skal mobilisere:

youth-grupperne
skolerne
Ben Dorfman
de sædvanlige aktive

Der skal være informationsmøde/træning i flashmob for deltagere med visning af film om Bahrain d. 28. august.

Hans ringer til Katrine snarest ang. flashmob (specielt: hvor megen forberedelse kræver det?) og spørger Ben Dorfman – og kontakter youth-grupperne. Jes kontakter skolerne, når der er nyt fra Katrine.

Der skal skaffes masker (Farah står for det) og flag fra Bahrain –  Hans bestiller to. Vi skal også have et Amnesty-banner (det har vi) og et Bahrain-skilt (med ordet “Velkommen til Perlepladsen, Bahrain”). Farah laver skiltet.

Vi køber en megafon med sirene. Det sørger Hans for.

Og så er der demokratidagen, som nogle af os var med til sidste år. Carsten Steen Nielsen skriver i en mail:

Som nævnt har vi i Aalborg Ungdomsskole meget glade for jeres medvirken i demokratidagen 2011. Tilbagemeldingerne fra de tilmeldte skoler sidste år lyder, at det var en virkelig spændende og god workshop “Hvad er demokrati ikke? Hvad vil det sige at leve i et ikke-demokratisk samfund?”.
Vi håber, at I vil være med i år igen d. 12 september 2012 i tidsrummet kl. 9 – 14 , hvor 7. klasserne kommer rundt på de forskellige poster i byen og har 20 minutter hos jer pr. klasse. Jeg vedlægger materialet og logistikken fra sidste år samt indbydelsen for i år. Vi har nu allerede fyldt op og mange på venteliste…

Jes kan deltage, og Birgit også. Hans har kontaktet Camilla Callesen. Jes kigger efter, om der er materiale.
Og så er der en henvendelse fra Daniel Seehausen om en stand ved studiestartsmessen – også onsdag d. 12. september kl. 10-16 i Fibigerstræde 15 Det vil vi vel godt være med til. Vi kan bruge standen til at promovere vores samarbejde med AAU. Men hvem skal bemande standen? Samira spørger Vathana og Lise, om de kan bemande standen. Hans skriver til Daniel Seehausen og spørger også på mailinglisten!
Vi skal bestille materiale fra sekretariatet (hvis vi kan deltage) og der skal være kampagnerelevant materiale. Og vi skal kunne reklamere med et møde for interesserede i ugen efter 12. september; et bud er mandag d. 17. september kl. 19.30.
ad 4: Hans har lavet en wiki for handlingsplanen for lokalforeningen; den bliver et tema for den nye lokalforeningsledelse. Se den på http://www.amnesty-aalborg.dk/mediawiki/index.php?title=Forside .
ad 5: Intet nyt om økonomien.
ad 6: Lokalerne er blevet meget pænere, men der mangler et “Reklamer Nej Tak”-skilt. Det gør Samira.
Hans spørger om, hvor vores nøgle er blevet af efter endt renovering.
Der er stadig problemer med belysningen, og det skal ordnes. Hans kontakter udlejeren om det.
Vi kan lave en Shine-aktion, dvs. en rengøringsdag. Rengøringsdagen skal finde sted efter håndværkeren er færdig. Shine-aktionen skal være forbundet med et vist mål af hygge. Et bud er søndag d. 16. september kl. 11-13. Der afsluttes med en hyggelig frokost.
ad 7: Lars Normann Jørgensen har 20-års jubilæum; lokalforeningsledelsen går sammen om at betale en gave til ham. Hans sender gaven. Lokalforeningsledelsen deler udgiften (85 kr/person).
Der er frivilligmarked den 25. august. Det er desværre usikkert, om nogen kan være med. Så det gør vi ikke.
ad 8: Caféaftenerne starter på en frisk til august i forbindelse med optakten til kulturnatten, hvor vi viser filmen om Bahrain. Datoen er 28. august kl. 19.00. Næste møde er mandag d. 17. september kl. 19.30.
ad 9: Det var et fantastisk møde.

Skriv et svar