Lokalforeningsledelsens åbne møde 12. juni 2012

Til stede: Farah, Jes, Birgit, Kirsten, Jytte, Hans.
Afbud: Samira, Peter.

Dagsorden

 1. Ændringer i lokalforeningsledelsen.
 2. Landsdækkende aktiviteter.
 3. Nylige lokale aktiviteter.
 4. Kommende lokale aktiviteter.
 5. De lokale aktive.
 6. Økonomi.
 7. Lokalerne.
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde
 10. Evaluering af møde

ad 1: Agnethe har valgt at forlade lokalforeningsledelsen på grund af manglende tid.
Peter arbejder i Canada i de næste 5 måneder. Det er bedst at have en vicekasserer, der kan være i kontakt med sekretariatet i det omfang, det er nødvendigt. Jes blev valgt.
Vi vil gerne bede Peter at videresende Amnesty-relatede henvendelser til Hans, mens han er i Canada.
ad 2: Næste kampagne bliver MENA (Mellemøsten og Nordafrika).
ad 3: Samira udgjorde flertallet til seneste, ekstremt afbudsplagede caféaften.
Løb for livet/Havnefest den 10.-12. maj var vel en slags succes. Der var mange underskriftsindsamlere, måske for mange til bare at stå ved havnefesten. Vi indsamlede omkring 1.500 underskrifter. En kort evaluering er lagt på Amnesty Aalborg facebookgruppen, hvor alle kan læse den. Her kan man også se videointerviews med Per Clausen og Thomas Augustinussen.
ad 4: Vores arrangement på kulturnatten finder sted den 1. september om eftermiddagen. Hans har kontaktet sekretariatet. Maryam al-Khawaja er i sagens natur usikker; Bahrain Human Rights Defenders skal også involveres.
Det er endnu uklart, hvor vi skal være. Hans spørger kulturnat-sekretariatet, også angående hvorfor eventen ikke skal med i programmet. Måske kunne bare titlen stå der. Her er nøgleord:

 • starte med en flashmob (her kan vi spørge Katrine fra Red Barnet) indledt af musik/lyd
 • flag fra Bahrain foldes ud
 • masker med billeder af samvittighedsfanger
 • tomme stole med navne på samvittighedsfanger
 • få kendte mennesker med (f.eks. dem, der skrev under ved Løb for livet )
 • taler
 • gruppefoto med og uden masker
 • “to versioner af historien”: regimets version (oplæsning af officiel udgave, evt. med skuespiller) og demonstranternes version (i taler)
 • mobilisere alle, vi kender (youthgruppen og andre – Hans spørger Sofie)
 • informationsmøde for deltagere med visning af film om Bahrain ugen inden
 • kontakte Amnesty Interactive (Jes kontakter) og Aalborg Universitet (Hans spørger Ben Dorfman)

Der skal være et nyt møde specielt om kulturnatten 7. august kl. 19.30.

Og så er der demokratidagen, som nogle af os var med til sidste år. Carsten Steen Nielsen skriver i en mail:

Som nævnt har vi i Aalborg Ungdomsskole meget glade for jeres medvirken i demokratidagen 2011. Tilbagemeldingerne fra de tilmeldte skoler sidste år lyder, at det var en virkelig spændende og god workshop “Hvad er demokrati ikke? Hvad vil det sige at leve i et ikke-demokratisk samfund?”.
Vi håber, at I vil være med i år igen d. 12 september 2012 i tidsrummet kl. 9 -14 , hvor 7. klasserne kommer rundt på de forskellige poster i byen og har 20 minutter hos jer pr. klasse. Jeg vedlægger materialet og logistikken fra sidste år samt indbydelsen for i år. Vi har nu allerede fyldt op og mange på venteliste…

Hvad gør vi denne gang? Nogen skal kunne deltage denne dag i dette tidsrum. Jes kan deltage, og Birgit også. Hans kontakter Camilla Callesen, der var med sidst, for at få detaljer. Vi vender også dette emne den 7. august.
ad 5: Hans har lavet en wiki for handlingsplanen for lokalforeningen; den bliver et tema for den nye lokalforeningsledelse. Se den på http://www.amnesty-aalborg.dk/mediawiki/index.php?title=Forside . Vi taler om handlingsplanen på næste møde.
ad 6: Vi har fået såkaldt grundtilskud på 2.000 kr. fra Sekretariatet. Så vi går fra et lille underskud til at have et overskud på 1.640,53 kr. fra dags dato.
ad 7: Siden 30. maj har der været en håndværker (hyret af vores udlejer) i gang med at ordne fugtskaden i køkkenet, der derfor ser meget rodet ud for tiden. Håndværkeren har Peters nøgle, så han kan arbejde løs. Når arbejdet er færdiggjort, efterlader han nøglen i lokalerne. Hans kontakter Peter om nøglen.
Der er stadig problemer med belysningen, og det skal ordnes. Hans kontakter udlejeren om det.
Vi kan lave en Shine-aktion, dvs. en rengøringsdag. Rengøringsdagen skal finde sted efter håndværkeren er færdig. Shine-aktionen skal være forbundet med et vist mål af hygge.
ad 8: Samira har foreslået en sommerfest d. 26. juni. Hun sender invitationer ud.
ad 9: Næste møde i lokalforeningsledelsen er d. 7. august, hvor der alligevel er møde om kulturnatten.
Caféaftenerne starter på en frisk til august i forbindelse med optakten til kulturnatten, hvor vi viser filmen om Bahrain. Datoen er 28. august kl. 19.00.
ad 10: God tur, Peter!

Skriv et svar