Gruppe 144 – møde 19. september 2006

Til stede: Jytte, Maria, Henrik, Jakob, Hans.
Afbud: Peter.
Referat: Hans.

Dagsorden

1. Velkomst og afsked
2. Om gruppe 144
3. Kulturnatten
4. Kunstauktionen
5. Aktionssagen
6. Darfur
7. Skriv for liv
8. Andet fra aktivforsendelsen
9. Eventuelt
10. Evaluering af mødet
11. Næste møde.

ad 1: Anne forlader os. Tak til Anne for hendes indsats i de år, hun har været med!
Velkomme til Jakob, der skal til at være centerpasser.
Men også velkommen til Jytte, som mange af os kender godt fra lokalforeningen.
ad 2: Gruppe 144 har eksisteret siden 1993 og har en lang og varieret historie bag sig. Siden 1994 har vi arbejdet i varierende omfang med aktionssager, og i de seneste år har vi været med i netværket for Aktionsgruppen om børns rettigheder. (Der er netop kommet en ny forsendelse, som vil blive rundsendt pr. mail). Nok så vigtigt er vi med i mange aktiviteter i lokalforeningen (deltager i større arrangementer og har fire medlemmer i lokalforeningsledelsen).
ad 3: Kulturnatten d. 13. oktober finder sted på Aalborghus slot i samarbejde med Det Hem??lige Teater. Arrangementet, der finder sted kl. 19-21.30, er led i kampagnen ??Stop tortur i krigen mod terror?, skal give et indblik i de forhold, fanger på Guantánamo-basen er udsat for, og skal med udgangspunkt heri skaffe underskrifter i konkrete sager i denne kampagne og medlemmer til Amnesty Lifeline. Sekretariatet bevilger os 5000 kr. til gennemførelse.
Vi skal finde medlemmer, der kan deltage på aftenen og være med til at informere om Amnesty Internationals arbejde og skaffe underskrifter og Lifelife-medlemskaber. Henrik og Hans vil gerne deltage. Hans laver et udkast til plan og spørger sig for på e-mail. Maria kontakter Det Hem??lige Teater for at høre om Folmer, om telt og om mulighed for at lade teltet stå til dagen efter.
ad 4: Gruppe 144 var i stort omfang involveret i kunstauktionen. Under dette punkt bliver der en kort status over kunstauktionen – en nøjere behandling skal ske i lokalforeningsregi. Alle kan komme med kommentarer til Hans??s oplæg pr. e-mail.
De tiloversblevne kunstværker skal sælges på nettet: Carsten Schmidt Olsen, Per Børge Maltesen, Kurt Olsson, Per Møller. Hans undersøger hvordan man gør; han spørger sekretariatet og lokalforeningen i ?rhus.
ad 5: Gruppe 144 har to aktionssager: En sag om Sabri Asani, der ??forsvandt? i Makedonien i januar 2000, og en sag om mange mennesker, der ??forsvandt? under krigen i Kosovo i 1999.
Til dette møde diskuterede vi om aktionssagerne fortsat er værd at beholde og om vi overhovedet skal fortsætte med at have aktionssager. Problemet er at vore sager handler om mennesker, der er døde i myndighedernes varetægt eller er forsvundet. Deres appel er noget begrænset.
Hans spørger Mathilda Feldthaus om der er andre, der arbejder på de pågældende sager, og om hvordan vi vil kunne trække os ud af sagerne. Vi kunne ideelt set godt tænke os en sag om en, der ikke er død – hvis vi skal have endnu en aktionssag. Sagerne om dødsfald i politiets varetægt kan virke perspektivløse. Omvendt er det problematisk at trække sig ud af en sag, blot fordi den forekommer makaber.
En diskussion af gruppe 144s arbejde med aktionssagerne er også en diskussion af hvad vi vil med gruppen.
ad 6: 17. september var international aktionsdag om konflikten i Darfur i det sydlige Sudan – den ??glemte krig? i verden i dag. Henved to millioner mennesker er på flugt fra vold og ødelæggelse. Den udstationerede afrikanske styrkes mandat udløber nu, og vi kræver at FN skal træde til med en fredsbevarende styrke. Hans skal d. 21. september deltage i en international chat om aktionsmuligheder i forbindelse med situationen. Vi diskuterede om der var nogle ideer til aktion. Nogle umiddelbare forslag:
At appellere til statslederne.
At lave en reklamespot, der viser en FN-mand, der fortæller hvad FN kan gøre.
At lave en reklamespot, der viser hvordan danskere ville være blevet behandlet, hvis de var blevet udsat for det samme som folk i Darfur.
En tæller, der viser hvor mange der bliver dræbt/fordrevet i Darfur hvert døgn/minut/sekund.
Gratispostkort om Darfur.
ad 7: Godt nyt om Gurbandurdy Durdykuliev fra Turkmenistan – han er nu blevet løsladt. Denne gang er der sager fra Uzbekistan, Iran og Singapore. Se http://www.amnesty.dk/skrivforliv for at hente brevene.
ad 8: Aktiv-Nyt med nyt om aktivisme. Brian Dooley fra det internationale sekretariat holdt et spændende foredrag om Amnesty = Activism-projektet på aktivseminaret.
Postkort om ytringsfrihed i Tyrkiet.
Og så har ??Vejen til Guantanamo? haft premiere. Den kan allerede fås på dvd. Skal vi købe den? Vi kan overveje det. Vi vil gerne lave filmaftener efter kulturnatten er overstået!
ad 9: Lokalforeningsledelsen bør finde en dato for næste aktivmøde. Det skal finde sted inden kulturnatten. Et forslag er d. 3. oktober. Hans foreslår denne dato pr. e-mail. Ansvarlig er gruppe 144.
Jytte nævnte, at det er trist at der ikke er nogen centerkoordinator. Det var alle enige i. Maria nævnte at en praktikant, der besøger Aalborg, vil være et godt sted at starte.
Der skal takkebreve ud til Haraldslund og Ali Baba. Maria skriver til Hanne Simonsen (Ali Baba) og Jan Frederiksen (Haraldslund).
ad 10: Det var et fornuftigt møde.
ad 11: Vi mødes igen d. 17. oktober kl. 19.00.

Skriv et svar