Referat af møde i gruppe 144, 2. august 2006

Til stede: Anne, Lars, Henrik, Peter, Hans.
Afbud: Maria.
Referat: Hans.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Adresseændringer.
3. Nyt udefra.
4. Kommende arrangementer.
5. Kunstauktionen.
6. Kulturnatten.
7. Aktionssagen.
8. Aktivforsendelsen i øvrigt.
9. Eventuelt.
10. Næste møde.
11. Evaluering.

ad 1: Dagsorden blev godkendt.
ad 2: Lars forlader os. Annes nye adresse er Helgolandsgade 62, 4.tv., 9000 Aalborg, tlf. 28 73 16 98.
ad 3: Dansk afdeling tilbagebetaler sit lån til bevægelsen og går med i ??Crisis Response? i forbindelse med Darfur-konflikten (man bidrager med GBP 15.000).
Næste store kampagne handler om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
AI har lavet en appel rettet mod parterne i krigen i Libanon (se http://www.amnesty.org).
Der er frivilligmarked d. 2. september. Jytte er ansvarlig her.
ad 4: Husk tilmelding til aktivseminaret på Hornstrupcenteret ved Vejle d. 16.-17. september. Man kan møde bl.a. Brian Dooley, der leder AIs internationale projekt Amnesty=Activism og journalist Kim Bildsøe Lassen, kendt fra Horisont. Temaet er Fremtidens aktivisme i Amnesty.
ad 5: Momsfritagelsen er nu plads. Her er udestående punkter identificeret via referatet fra aktivmødet d. 12. juni.
Nu skal vi have ringet rundt til alle kunstnerne. Maria har en liste, som vi får. Hans vil gerne spørge Per Kirkeby. Vi ringer til 7 kunstnere hver inden for den næste uge. Anne tager de første 7, Hans de næste 7 og så fremdeles alfabetisk. Hans sender en telefonvejledning med rundt med referatet. Peter sender en liste med fordeling rundt, når han har scannet den. Vi sender eventuelle positive svar til Maria (msso00@stofanet.dk).
Hans har lavet et forslag til opslag med udgangspunkt i Erik Clausens litografi. Jeannette, der er frivillig, vil gerne sætte det op.
Henrik undersøger om vi kan få en avisannonce hos Nordjyske. Subsidiært spørger han 3Fs Aalborg-afdeling.
Der skal tegnes en forsikring for menighedslokalet i Nørresundby i ugen inden. Peter undersøger dette og får tegnet en forsikring.
Peter er regnskabsansvarlig for arrangementet.
ad 6: Der skal være et møde med Det Hem??lige Teater om kulturnatten i næste uge. Datoen skal aftales i samarbejde med dem – Hans kontakter Maria om dette. Vi skal hurtigst muligt have overblik over hvilke rekvisitter vi har behov for. Hans sender manuskriptet rundt.
ad 7: Vi kan sende de sædvanlige breve af sted. Intet nyt om postkortene til Kosovo, men når Henriks computer kommer i orden, vil kortene blive trykt.
Peter skal have et nyt eksemplar af sagen fra Makedonien.
Til næste møde vil vi diskutere om aktionssagerne fortsat er værd at beholde og om vi overhovedet skal fortsætte med at have aktionssager. Problemet er at vore sager handler om mennesker, der er døde i myndighedernes varetægt eller er forsvundet. Deres appel er noget begrænset.
ad 8: Aktiv-Nyt fra juni findes i rigelig mængde. Skriv for Liv kan findes på WWW.
ad 9: Hans kigger på lokal@amnesty-aalborg.dk – pladsen er ved at være overskredet.
Anne spørger som SMS-aktionen Amnesty Lifeline giver mere (eller nogen) effekt i forhold til traditionelle brevaktioner. Hans spørger sekretariatet.
ad 10: Lokalforeningsledelsen mødes d. 17. august kl. 19.00. Aktivmøde d. 21. august kl. 19.00 om kunstauktion. Gruppe 144 mødes tirsdag d. 12. september kl. 19.00.
ad 11: Prisværdigt kort møde.

Skriv et svar