Referat af møde om strategi 14. februar 2012

Til stede: Erik S., Birgit, Jes, Lene, Farah, Peter, Hans, Erik K.

Dagsorden

  1. Præsentationsrunde.
  2. Start på diskussion af udarbejdelse af handlingsplan for centeret.
  3. Zimbabwe.

ad 1: Alle præsenterede sig.

ad 2: Erik S. havde sendt en liste med spørgsmål med, og disse dannede udgangspunkt for en diskussion.

Vi anvender typisk en strategi med at finde frem til og opsøge samarbejdspartnere.
Vi skal finde ud af kontakte relevante grupperinger i forbindelse med Skriv for liv til december. Muligheder: Skoler, ungdomsuddannelser, ?ldresagen, efterskoler. Denne kontakt kan også bruges til at holde kontakt ved lige.
Vi skal opsøge folk, hvor folk er; det er nemmest. God erfaring: Saudiarabien-underskrifter til poetry slam. Dårlig erfaring: Koncert på Skråen mod diskrimination.
Vi talte om samarbejdet med Aalborg Universitet. Det vil være oplagt, at projektrapporterne kan læses af sekretariatet, specielt af kampagnemedarbejderne.
Vi talte om lokale aktiviteter, vi kan koble os på. Muligheder er kulturnatten, men også julemarkedet på Nordkraft. Og Hjallerup Marked. Og Nibe-festivalen.
Hvad med at kontakte Soroptimisterne? Erhvervsklubberne er interessante.
Vi talte om kommunikation; at skabe et netværk blandt journalister. Det vigtige er indholdet; uden det flyttes intet. Og vigtigt er det også at gøre opmærksom på, hvad man kan gøre.
Vi talte om succeskriterier; det er vigtigt at have dem ved vore aktiviteter.
Vi talte om at holde kontakt ved brug af mailinglisten for nye interesserede.

Hvad er vi gode til? Vi tog en runde.

At tale med nye medlemmer. Kontaktnetværk. Layout. At organisere. At være kvinde. At få andre til at føle sig velkomne. At kunne bage kage. At få ideer. At skrive. Litteratur- og informationssøgning. Praktiske opgaver. At kommunikere. Idérig. Gøre andre interesserede. At bruge en computer. At tale offentligt.

Hvem er de 10 vigtigste personer for vores arbejde? Det er ikke nødvendigvis de 10 mest magtfulde mennesker!

ad 3: Vi talte om Zimbabwe. Det er træls, at kontakten til sekretariatet er blevet meget ustabil.

Skriv et svar