Lokalforeningsledelsens åbne møde 18. januar 2012

Til stede:  Jes, Erik, Morten, Lene, Farah, Niye , Hans  ?Afbud:     Peter.
Dagsorden

  1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. ?konomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1:  Jes genopstiller ikke til hovedbestyrelsen. Der er blevet nedsat et rekrutteringsudvalg. Alle kandidater modtages med kyshånd.
ad 2: Næste møde i lokalforeningsrådet er d. 24. marts i Odense. Hans deltager.
Og så er der landsmøde i Nyborg d. 30. april – 1. maj.
ad 3:  Der var ??Skriv dem fri?-julestue igen søndag den 4. december med pænt fremmøde. Og det virkede – i to af sagerne skete der fremskridt.
Der var også pænt fremmøde d. 10. december. Men fakkeltoget var plaget af blæst og regn. Strømafbrydelsen var også træls – og dyr (Aalborgs dyreste sikring?)
Hans mødtes før jul med studerende på 1. semester på AAU; de lavede projekt om romaer.
Der var julefrokost fredag d. 16. december med pænt fremmøde.
Der var caféaften d. 11. januar, også med pænt fremmøde. Næste caféaften er d. 25. januar.
ad 4: Intet nyt fra Masvingo. Hans ringer til dem.
Den telefonsamtale, vi skulle have med Helle, blev ikke til noget. Det er usikkert, hvad der sker nu. Hans skriver til hende for at høre, hvad vi gør nu.
Det må være tid at planlægge det næste årlige medlemsmøde. Hvornår kan det mon være? Og skal vi have en ekstern gæst? Hans vil gerne kontakte Dina Yafasova. En anden mulighed er at finde nogen, der har oplevet begivenhederne i Egypten eller Syrien eller Tunesien. Eller hvad med Anders Jerichow? Det kunne også være, at han kendte andre. Hans vil godt prøve at kontakte studenterpræsterne.
Bibliotekets bogcafé har Amnesty International som tema i foråret 2013. Biblioteket kontakter Erik, når tiden nærmer sig.
I 2012 bliver der tre temaer med længere aktivitetsflows end i 2011:
Kampagne for en FN-traktat om handel med håndvåben
Menneskerettigheder i Mellemøsten og Nordafrika
– Skriv for liv-maraton
Vi skal finde ud af, hvornår vi kan invitere Erik Sørensen herover med henblik på at lave en handlingsplan for 2012 for lokalforeningen. Hans spørger Erik, hvornår han kan. Vi ser gerne et møde i februar.
ad 5: Lokalforeningen skal lave sin aktivitetsrapport. Alle aktivitetsrapporterne bliver samlet i et dokument, som udsendes op til mødet i lokalforeningsrådet den 24. marts. Så en sådan rapport skal vi have lavet. Desuden skal vi indsende den årlige liste over aktive i lokalforeningen. Hans spørger, om det er nok at henvise til vores Facebook-gruppe og vores mailingliste. For hvad er en aktiv egentlig ifølge registreringsønsket? Hans laver et udkast til aktivitetsrapport.??Den årlige regnskabsrapport har Peter allerede indsendt til sekretariatet.
Vi diskuterede, hvad vi skal gøre i forbindelse med kontakter til AaB. En mulighed er at tematisere mht. Ukraine og Polen. Jes vil tage initiativ til et møde med AaB.
Vi diskuterede, om vi skal have en mere systematisk kontakt til youth-grupperne (f.eks. via Facebook og mailinglisten) og planlægge sammen med dem inden for de tre temaer, der hvor det giver mening. Forhåbentlig er det ikke et logistisk problem – og det kan jo også være, at youth-grupperne kunne have glæde af lokalerne i Danmarksgade 7 også til arrangementer.
Sofie Schousboe har skrevet til Peter, at der i Nordjylland kun er Hasseris Gymnasium-gruppen (der har omkring 10 medlemmer efter eget udsagn) og den i Frederikshavn. På seneste møde i lokalforeningsrådet gennemgik Ina, hvordan samarbejdet mellem lokalforeninger og youth-grupper kan fungere.
Sofie skriver også, at “Vi har det princip, at kontakten skal ske på youth-gruppernes initiativ. Det vil sige, at vi som minimum spørger om vi må udlevere deres kontaktoplysninger eller om de er interesserede i et samarbejde. Så det jeg kan gøre er at sende gruppen en mail og fortælle om Aalborg lokalforening og jeres gode arbejde, og om jeg må give jer kontaktpersonens mailoplysninger”. Så det har Peter bedt om.
ad 6: Her var det svært at sige noget, da Peter ikke var til stede.
Hans spørger Peter, om der er nyt om uforudsete udgifter til lokalerne.
ad 7: Fugtskaderne findes stadig, men der loves bedring osv. Er vi tilfredse med kontakten til udlejeren? Peter har kendskab til mindst 2 andre beboere i vores ejendom, der har de samme problemer med at komme i kontakt med udlejeren og få ham til at kigge på problemer med lejemålene. Hans og Peter skal have et møde med udlejeren for at få afklaret de udeståender, der er. Det er vigtigt at få afklaret, om der er tale om forhold mht. brandfare, der giver anledning til bekymring, og at der bliver lavet en konkret tidsplan for udbedring af problemer.
Peter har ikke længere mulighed for at være i Danmarksgade 7 hver onsdag fra kl. 15-17, så det projekt afsluttes hermed.
I forbindelse med problemer med alarmen skal der ringes til vagtcentralen, ikke til Lønstrup Sikring. Morten laver et opslag, som kommer op at hænge – han kontakter Peter.
ad 8: Farah tager på foredragsholderkursus på sekretariatet den 4. februar.
Hans spørger de studerende, der lavede projekt om romaerne, om han må få et eksemplar af deres projektrapport.
Vi bør overveje mad til årsmødet.
Hans sender Niye materiale om Masvingo-projektet.
ad 9: Næste møde er den tirsdag, hvor vi mødes med Erik Sørensen (dato ikke fastlagt).
ad 10: Det var et rigtigt januarmøde, måske lidt indforstået.
dr4biz247@yahoo.com

Skriv et svar