Referat af centerpassermøde d. 6/4-2006

Til stede: Tina, Peter, Søren, Ernawati, Jytte, Mette, Anitta, Lili, Rajah.

Referent: Søren
Ordstyrer: Tina

1) Valg af ordstyrer og referent

Se ovenfor!

2) Centret

Der blev diskuteret livligt omkring centrets fremtidige istandsættelse. Anitta har indhentet priser på maling, hylder og plader til nye skriveborde.
Anitta og Lilli er ansvarlige for koordinationen af projektet, som skal udføres af os i centerpassergruppen.
De kommer med nærmere information omkring projektets gennemførelse.

Anitta køber to stk. staffelier og fiskesnøre til præsentation af billeder i vinduerne

2) Renditions

Mandag d. 3/4 afholdt Amnestys lokalafdeling i Aalborg en aktion i lufthavnen for, at skabe opmærksomhed omkring CIA´s formodede flyvninger over dansk luftrum. Arrangementet forløb stille og fredeligt. 24 Nordjyske var til stede, der blev taget billeder og Morten Lausten blev interviewet.

Der opstod desværre misforståelser i planlægningen af arrangementet i forhold til, at alle ikke fik klar besked omkring arrangementets hvad, hvor og hvornår.

Til stede fra centerpassergruppen, Søren og Anitta

3) Kunstauktion:

Tina har muligvis lokale der kan benyttes og tager derfor kontakt til gruppe 144

4) Amnesty løbet ?Løb for Livet?

Søren og Morten er i gang med, at indhente de fornødne tilladelser fra kommunen og står derefter for den videre udarbejdelse af arbejdfordelingen.

Søren melder tilbage på næste møde 15/5

5) Kulturnatten

Peter tager kontakt til Hans Hüttel og melder tilbage omkring det.

Der var ikke umiddelbart nogle forslag til debat.

6) Foredrag

Tina og Casper står for koordinationen og afholdelsen af foredrag. Hvis nogle har forslag eller gode idéer i denne henseende, skal de derfor kontaktes.

7) Loppemarked

Grundet de mange arrangementer, er loppemarkedet henlagt til sensommeren.
Der skal opnås tilladelse til afholdelse af marked i gården, Peter undersøger muligheden herfor.

8) Det store frivilligmarked

Jytte er ansvarlig for dette arrangement og melder tilbage på næste møde d. 15/5

9) Stand-up

Lili og Mette undersøger muligheden for afholdelse af et stand-up arrangement og leder i øjeblikket efter egnede steder til afholdelse af dette.

10) Pr gruppe

Lili og Tina opretter en pr gruppe, der har til formål at koordinere udbredelsen af information omkring arrangementer.

11) Evt.

? Peter laver en oversigt og plan for rengøringen i centret ( køkken, toilet osv)
? Tina køber ny kaffemaskine til centret + fyrfadslys
? Ernawati køber fire alm. hvide lys til centeret
? Sikkerhedsprocedure skal gennemgås (Brandtæppe, kursus, hjælpekasse osv.)
? Peter er stadig i gang med at undersøge prisen på sandwich skilt
? Mortens infomøder giver god information omkring Amnesty. Centeret vil gerne kopiere hans noter og lægge dem i centeret.
? Alle centerpassere opfordres til at være med i et infomøde
? Nøgler; Udlejeren har låsen klar, vi venter bare på, at han kommer ned og får den sat i.
? Sammenkomst for centerpassere: Festudvalget arrangerer det (Tina, Casper, Rajah, Ernawati)

12) Næste møde

Næste møde afholdes d.15/5-2006. Kl. 17.30-19.00

Skriv et svar