Referat fra lokalforeningens årsmøde d. 10. april 2011

Dagsorden:

  1. Valg af referent og ordstyrer
  2. Lokalforeningens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af lokalforeningsledelse
  6. Kommende aktiviteter
  7. Eventuelt

Tendai Tagarira fra Zimbabwe måtte desværre melde afbud med kort varsel.
I stedet blev der vist 3 korte dokumentarfilm om romaernes levevilkår i Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

Referat:
ad 1. Ordstyrer: Peter Als
Referent: Lene Nørgaard

ad 2:Beretning; se beretningen på WWW.

Til beretningen kan tilføjes at AI-centeret i Danmarksgade nu er åbent alle onsdage fra kl 15-17.
Der stiles mod at der disse dage er et indhold i form af en aktivitet, som f.eks. kunne være en
aktuel film.

ad 3: Peter Als fremlagde regnskabet, som ser således ud for 2010:
Indtægter: 2.955,85 kr
Udgifter:11.944,15 kr
__________
Resultat – 8.988,00 kr
Heldigvis kunne underskuddet dækkes af kassebeholdningen.Vi tolker det ikke som negativt at vi har brugt ?så mange penge?. Det er et tegn på, og en følge af at der er mange aktiviteter i lokalforeningen i Aalborg.
Se i øvrigt beretningens pkt. 7.
På kontoen har vi d.d. 1100 kr.

ad 4: Der var ingen forslag indkommet.

ad 5: Genvalgt er Hans Hüttel, Peter Als, Jes Vestergaard og Lene Nørgaard
Nyvalgte blev Erik Kristensen og Agnete Veit
Dora Toft genopstillede helst ikke som revisor.
Som revisor valgtes Peter Stampe. Tak til den afgående revisor.

ad 6: Der blev gjort lidt reklame for AI`s landsmøde i Nyborg d. 30/4- 1/5.
Næste arrangement var frivilligmødet d. 13.4 i AI-centeret. Efterfølgende dette var der samme eftermiddag møde om de kommende aktiviteter, og her kan nævnes romakampagnen, kulturnatten i september samt KUL-projektet, også i september.

ad 7: under dette punkt blev der mindet om at vi i Amnesty Aalborg meget gerne støtter og evt deltager i tværkulturelle aktiviteter som handler om menneskerettigheder. Disse behøver ikke altid at være ?opfundet? af AI.

Trods afbudet fra Tendai fik vi et godt og konstruktivt årsmøde på et par timer.

Referent:  Lene Nørgaard

Skriv et svar