Lokalforeningsledelsen d. 29. marts 2011

Til stede fra lokalforeningsledelsen: Jes, Peter, Hans

Andre:  Jytte, Gosia, Lars, Vathana, Ronald.

Dagsorden

 1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 2. Landsdækkende aktiviteter.
 3. Nylige lokale aktiviteter.
 4. Kommende lokale aktiviteter.
 5. De lokale aktive.
 6. ?konomi.
 7. Lokalerne.
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde
 10. Evaluering af møde

ad 1: Jes orienterede om aktuelle sager i hovedbestyrelsen, herunder

sagen om fratrædelsesgodtgørelse for den afgående internationale generalsekretær

holdninger til væbnet intervention i Libyen

fordeling af de enkelte sektioners bidrag (assessment to distribution)

ICM i Amsterdam til august

ad 2:  Der var møde i lokalforeningsrådet d. 26. marts i Odense; Hans var med. For første gang var også grupper uden for lokalforeningerne med. Aktuelle punkter var:

 • Ny struktur for aktivsystemet
 • Kommende aktivitetspakker
 • Udfordringer/muligheder for ??Udkantsdanmark?

Næste møde i lokalforeningsrådet er d. 5. november.

Det er landsmøde 30. april – 1. maj. Tilmeldingsfest 13. april. Hans har lavet et resolutionsforslag om ratifikation af FNs konvention mod forsvindinger.

ad 3:  Der var filmaften d. 8. marts med filmen ??Murder?, og de tilstedeværende skrev under på postkort til Nicaraguas præsident.

Hans har holdt foredrag på VUC.

Jes har haft kontakt til Sofie Schousboe om kontakt til læger. Se punkt 4.

ad 4: Det lokale årsmøde er 10. april kl. 13.00 på Huset. Den zimbabweanske forfatter Tendai Tagarira kommer. ?rsmødet er annonceret på Facebook og http://www.amnesty-aalborg.dk og bliver snart annonceret på mailinglisten.

Vi mangler en revisor til lokalforeningen; Peter spørger Peter Stampe.

Nu kan vi omsider komme videre med planerne om et samarbejde med Amnesty-gruppen i Masvingo i Zimbabwe. Kl. 20.00 i aften forsøger vi at få en Skype-forbindelse til Silvester Chinanga i Masvingo.

Camilla har en idé om at lave et arrangement på Skråen om diskrimination. En god idé, der helst skal koordineres med vore øvrige bestræbelser om roma-kampagnen sammen med Masvingo. Sekretariatet har besluttet at sommerens romakampagne kommer til at fokusere på Italien, Rumænien og Slovakiet. Derudover er man igang med romaresearch i Danmark. Hans beder Helle Jacobsen fra sekretariatet om nærmere oplysninger. Peter spørger Camilla, hvornår hun kan deltage i et aftenmøde med interesserede fra lokalforeningen om romakampagnen. Skråen må også meget gerne være med. Peter indkalder til mødet, der vil handle om vores Zimbabwe-oplæg. Hans forsøger at kontakte Silvester Chinanga igen og prøver at holde et Skype-møde med ham.

Hans laver et udkast til beretning. Hans, Peter og Jes vil gerne stille stole op mv. og mødes søndag d. 10. april kl. 12.30. Hans udsender en pressemeddelelse.

Det vil være godt at kunne få lokale læger til at skrive under på en solidaritetshilsen til Nicaragua; dette vil være vores næste udfordring – sekretariatet har lavet materiale til dette.

Næste onsdag, d. 6. april kl. 15.00 kan man i centeret se filmen Den sorte pimpernel om den svenske ambassadør i Chile under Pinochet. En anden gang vil Hans gerne vise dokumentarfilmene Burma VJ og The Colour of Olives.

ad 5: Hver onsdag er der møde i den internationale gruppe i Danmarksgade 7. Måske kan vi skabe en kontakt til Red Barnet Ungdom via onsdagsmøderne.

Der er mange forskellige indgangsveje til aktivisme:

 • postkort om Lifeline (Peter bestiller dem)
 • Jes??s oversigt over aktivitetsmuligheder

Kontaktmuligheder for de, der allerede kender os:

 • Facebook
 • Mailinglisten aalborgaktiv@…
 • Lokalforeningens egen webside

ad 6: Der er indsendt regnskab for lokalforeningen til kommunen, så vi forhåbentlig kan få vores tilskud.

?rsregnskabet er klar til underskrift.

Der er 1183 kr. på kontoen lige nu. Peter vil undersøge, om der er mulighed for at få dækket udgifter til printer-toner fra centralt hold.

ad 7: Der er en slags sofa foran fjernsynet nu.

Printeren har fået farve.

Peter vil kontakte udlejeren igen.

ad 8: Jes ved, hvilke af sagerne fra ??Skriv dem fri?, der har ført til positive ændringer. Vi diskuterede succeshistorierne; det vil være godt at kunne bruge dem i kampagneøjemed. Mere fokus på dem vil være godt.

Der er en hasteaktion om WOZA-lederne fra Zimbabwe; Hans sender besked rundt på mailinglisten. Appellerne skal være inde senest 6. maj.

Hans kontakter Ben Dorfman for at høre nyt om universitetsnetværket.

Der er kommet en Amnesty Idébørs – se http://amnesty.valgservice.dk/ . Denne side er til for Amnestys medlemmer. Her kan man poste forslag og ideer til, hvordan man som medlem kan gøre en endnu større indsats for menneskerettighederne. Alle kan være med.

Der er nu en ??frivilligvæg?, hvor man kan se alle muligheder for aktivisme i lokalforeningen.

ad 9: Næste møde bliver efter årsmødet og aftales her.

ad 10: Der var enighed om, at det åbne møde var en god idé. Det gør vi igen. Men vi savnede Silvester.

Skriv et svar