Lokalforeningsledelsen d. 16. februar 2011

Til stede:  Peter, Jes, Lene og Hans.

Dagsorden

  1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. ?konomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1:    Fokus har været på landsmødet. Jes er tovholder på arbejdsgruppen, der tager sig forberedelsen af landsmødet og ICM.
ad 2:  Der er møde i lokalforeningsrådet d. 26. marts i Odense. Hvis der er forslag til dagsordenen, skal de være Hans i hænde senest d. 26. februar.
Det er landsmøde 30. april – 1. maj. Selv om Naser Khader deltager som gæst og der er musik med Fallulah, kan det godt være interessant alligevel.
Hans vil gerne barsle med et resolutionsforslag om ratifikation af FNs konvention mod forsvindinger.
ad 3:  I december holdt vi write-a-thon og fik skrevet en hel masse breve.
Der var fakkeltog d. 10. december med god tilslutning.
Og så var der julefrokost d. 17. december. Den sluttede forbløffende tidligt.
ad 4:    Vi skal have planlagt det lokale årsmøde. Dina Yafasova kommer ikke; vi kan godt spørge Tendai Tagarira. Hans spørger ham og spørger studenterpræsterne, om vi kan holde årsmødet til april på Studenterhuset. ?rsmødet skal være en begivenhed på Facebook og annonceres på mailinglisten; medlemmerne skal opfordres til at stille op til lokalforeningsledelsen. Det er samtidig vigtigt at beskrive, hvad lokalforeningsledelsen laver – og man må gerne kontakte os.
Hans holder foredrag i VUC Aalborg d. 7. marts.
Næste aktivitetspakke er d. 8. marts; den handler om det totale forbud mod aborter i Nicaragua. Den aktivitet skal vi da være med til. Vi viser den danske film ??Murder? om de kvinder, der lider eller dør, fordi abort er totalt forbudt i Nicaragua. Samtidig indsamler vi solidaritetshilsner på postkort. Det vil være godt at kunne få en læge til at skrive under på en solidaritetshilsen; Jes spørger på Aalborg Sygehus. Vi viser den i Danmarksgade 7 kl. 19.30. Hans, Peter og Jes er med. En mulighed er at lave et samarbejde med Kvindernes U-landsudvalg (KULU), Internationalt Forum og MS om denne aktivitet. Hans udsender en besked på mailinglisten og oprette en begivenhed på Facebook snarest!
Der er intet nyt om Zimbabwe-projektet; meget utilfredsstillende, synes vi.
ad 5:     Næste lokalforeningsledelsesmøde skal være åbent.
Peter har været til kursus om rekruttering af frivillige på De Frivilliges Hus og har lavet forslag til introforløb, der kan tiltrække nye frivillige. Det er et meget fint stykke arbejde, som vi vil sætte i værk.
ad 6:    Der er 3526,14 kr på lokalforeningens konto – så der er råd til at købe højttalere til filmforevisning.
Der skal indsendes regnskab for lokalforeningen til kommunen – når vi fået de nødvendige oplysninger fra sekretariatet. Dette er nødvendigt for at kunne oppebære lokaletilskud fra Aalborg kommune.
ad 7: Måske skal vi have en sofa foran fjernsynet. Peter arbejder på at finde en brugt sofa til få eller ingen penge,
Printeren mangler farve; Peter finder fakturaen og tager affære.
ad 8: Erik Boldsen har ikke været i Nicaragua denne gang.
ad 9: Næste møde er tirsdag d. 29. marts kl. 19.00, subsidiært d. 31. marts kl. 19.00 hvis Jes ikke kan den 29. Mødet er åbent og annonceres som sådant på Facebook.
ad 10: Det var et godt møde; der blev endda taget en udskrift.

Skriv et svar