Lokalforeningsledelsen d. 25. oktober 2010 kl. 19.30

Til stede:  Lene, Peter A., Hans

Afbud: Jes.

Dagsorden

  1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
  2. Landsdækkende aktiviteter.
  3. Nylige lokale aktiviteter.
  4. Kommende lokale aktiviteter.
  5. De lokale aktive.
  6. ?konomi.
  7. Lokalerne.
  8. Eventuelt.
  9. Næste møde
  10. Evaluering af møde

ad 1: Jes har været til landsmøde i Norge.

Hovedbestyrelsens referater kan nu læses på http://www.amnesty.dk.

ad 2:  Der er møde i lokalforeningsrådet d. 6. november. Temaet er, hvad lokalforeningerne mener at kunne levere af aktivisme, og hvordan det matcher hovedbestyrelsens forventninger. Hans laver et oplæg om dette og desuden et oplæg om Zimbabwe-projektet. Der kommer også to medarbejdere fra det internationale sekretariatet.

Den 30. oktober er der IMPACT i København. Hans deltager.

ad 3:  Hans har ikke fået skrevet til Kaffe Fair for at udtrykke forundring over lokaleproblemet ved kulturnatten.

Vi har haft en længere artikel i Nordjyske om Zimbabwe-projektet. Den er skrevet af Birgitte Bové og kan stadig ses på

http://nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=10&data=28%2c3681014%2c5%2c4

Udstillingen fra Kenya har været på biblioteket i Aalborg. Den er nu taget ned. Peter sender plancherne retur til Ina på sekretariatet.

Tengai Frank Tagarira fra Zimbabwe var i Aalborg d. 9. oktober, og Hans fik snakket med ham.

ad 4: Projekt Frivillig er en mulighed mht. at skaffe frivillige i op til 25 timer, hvis vi har brug for det. Peter har oplysninger om projektet; dette er en mulighed, vi kan benytte.

Der er møde om Zimbabwe-projektet d. 3. november kl. 18.00. Hans sender ud på mailinglisten om dette møde.

På mødet d. 22. september blev WOZA-sagen nævnt.

Omkring d. 10. december er der write-a-thon. Over hele verden skriver vi breve til 10 personer fra 10 lande i løbet af 10 dage. Aktionen vil strække sig fra 1.-10. december. Sidste års Write-a-thon blev gennemført i over 50 lande og resulterede i imponerende 733.000 breve, underskrifter og aktiviteter. Snart vil vi kunne bestille materiale.

Vi skal også have planlagt aktiviteter til fredag d. 10. december. Vi skal planlægge aktiviteterne endeligt på et novembermøde, som er et aktivmøde for alle.

Tanker lige nu:

Fakkeltog og lystænding; vi afslutter med afsendelse af breve.

Til sidst kage mv.

En kendt person skal være med og lægge det første brev i en særlig postkasse. Mon Henrik Eilers har et bud? Hans spørger ham.

Til det lokale årsmøde kan vi spørge Tendai Frank Tagarira. Dina Yafasova og Archana Guha vil også være oplagte; Bogen om Archana (den hedder “Kald mig ikke offer!”) udkommer i april 2011 på Gyldendal. Hans spørger Dina og studenterpræsterne.

ad 5: Gruppe 903 har nedlagt sig selv efter mange års tro tjeneste og gode aktiviteter. Nøglen skal returneres til lokalforeningsledelsen.

Det vil være en god idé at annoncere at ledelsesmøderne er åbne og lægges sammen med aktivmødet, hvor det giver mening. På den måde kan vi tale om møder i lokalforeningen og give lokalforeningsmødet temaer – ledelse, aktivitetspakke, casefile. Det vil vi starte med næste gang.

ad 6: Vi har dd. 5420,64 kr.

Der er blevet refunderet lokaletilskud til Nem-kontoen; der er formodentlig tale om dansk afdelings konto.

ad 7: Streamerne er kommet op; fakturaen er sendt til sekretariatet.

På næste aktivmøde bør vi tale om hvilke opgaver, folk har lyst til at udføre i centeret. Rent praktiske gøremål (småindkøb, vask af viskestykker o.lign.) er også legitime. Peter laver en liste over denne slags opgaver, vi kan have brug for at få udfør.

ad 8: Vi diskuterede om der er mon er nye personer til lokalforeningsledelsen.

ad 9: Næste aktivmøde er torsdag d. 18. november kl. 19.30. Hans indkalder. Ledelsens næste møde er i første halvdel af januar; Hans udsender en Doodle. Lokalforeningen holder julefrokost fredag d. 17. december. Peter planlægger og annoncerer.

ad 10: Et hyggeligt lille møde.

Skriv et svar