Lokalforeningsledelsen d. 15. september 2010

Til stede:          Hans, Jes, Lene.
Afbud:            Peter A.

Dagsorden

 1. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 2. Landsdækkende aktiviteter.
 3. Nylige lokale aktiviteter.
 4. Kommende lokale aktiviteter.
 5. De lokale aktive.
 6. ?konomi.
 7. Lokalerne.
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde
 10. Evaluering af møde

ad 1:    Der var HB-møde 28. august og d. 14. september. Der er nyt om projektet om et netværk for studerende om menneskerettigheder; dette projekt i samarbejde med Ben Dorfman. Netværket kan blive til et rådgivende netværk som netværket af jurister. Vi starter fra Aalborg-niveau; policy-afdelingen kan være involveret, hvis de vil. Vi skal søge Erik Sørensen-fonden om midler til en infrastruktur (studentermedhjælp i et halvt år aflønnet via universitetet). Hans laver et første udkast, som han sender til Jes.
ad 2:  Der er møde i lokalforeningsrådet d. 6. november. Temaet er, hvad lokalforeningerne mener at kunne levere af aktivisme, og hvordan det matcher hovedbestyrelsens forventninger.
ad 3:    Vi var til stede på kulturnatten d. 3. september; problemet var at Kaffe Fair ikke regnede med at vi skulle bruge deres lokale! Alle i publikum skrev under, men der kunne have været flere til stede. Hans har udfyldt en lidt forbeholden evaluering. Der skal afregnes nattegn. Lene sender alle underskrifter til Katrine Lauritsen og tæller efter, hvor mange underskrifter der var til hhvs. Kenya og Uganda.
Hans skriver til Kaffe Fair for at udtrykke forundring over lokaleproblemet.
Udstillingen fra Kenya har været på biblioteket i Aalborg.
ad 4:    Der er møde om Zimbabwe-projektet d. 22. september kl. 19.00. Hans sender ud på mailinglisten om dette møde.
Skal vi lave noget på WOZA-sagen? Ina vedlægger et nyt sagsdokument og giver os dette citat fra IS:

Amnesty Canada has 11 groups working on the casefile of WOZA. For Valentine’s Day in 2010, we created an online action, where members sent in donations so that we could deliver roses to the Zimbabwean Embassy, just as WOZA does in their demonstrations.  Check out the action here: http://www.amnesty.ca/urgentappeal/2010/woza/email/index.html?src=redir. When the embassy wouldn’t accept them, we delivered the roses to a local women’s shelter: http://www.amnesty.ca/blog_post.php?id=1493

We also held a public awareness day in Ottawa, where we passed out roses to the public with information about WOZA and calling for an end to their harassment and detention.  See more here: http://www.amnesty.ca/blog_post.php?id=1494

Vi bør prøve at få dem, der er interesseret i Zimbabwe-samarbejdet til også at være med til arbejde på denne casefile. Punktet tages op på mødet d. 22.
ad 5:     Vi talte om, hvordan vi kan arbejde videre med vores skrift om kulturen i lokalforeningen.
Facebook-gruppen og mailinglisten ser ud til at virke efter hensigten.
Det vil være en god idé at annoncere at ledelsesmøderne er åbne og lægges inden (eller efter) aktivmødet, hvor det giver mening. På den måde kan vi tale om møder i lokalforeningen og give lokalforeningsmødet temaer – ledelse, aktivitetspakke, casefile.
ad 6:    Ingen kunne finde noget at sige om økonomien.
ad 7:    Vi vil lave en 1-års-fødselsdags-fest; Hans spørger Erik hvornår han kan deltage.
Streamerne kommer op i denne uge.
Vi har fået en henvendelse fra en potentiel centerpasser; men der er ikke nogen udpræget centerpasser-funktion, der er behov for. Det ville være bedre at spørge vedkommende; Hans skriver til hende og nævner Zimbabwe-mødet på onsdag. Der er altid opgaver i forbindelse med konkrete kampagneaktiviteter.
Der var Shine d. 14. august.
ad 8:    To triste nyheder om Danmark:

 • Danske billeder af tortur fra Afghanistan
 • Stadigt flere asylansøgere sendes fra Danmark til Grækenland

Jes har en mulig fast kontakt til medierne, som vi kan bruge, når Zimbabwe-projektet er nået lidt videre.
Tengai Frank Tagarira fra Zimbabwe kommer til Aalborg d. 9. oktober i forbindelse med poetry slam.
ad 9:     Næste møde i lokalforeningsledelsen blev ikke fastlagt her. Vi skal finde et tidspunkt, hvor Peter kan være med. Vi finder derfor tidspunktet med en Doodle-afstemning; Hans sender en Doodle rundt.
ad 10: Jo flere vi er, jo bedre bliver det.

Skriv et svar