Lokalforeningsledelsen d. 12. maj 2010 kl. 19.00

Til stede: Jes, Lene, Peter A., Hans
Fraværende: Maria, Peter S.

Dagsorden

 1. Konstituering.
 2. Nyheder fra hovedbestyrelsen.
 3. Landsdækkende aktiviteter.
 4. Nylige lokale aktiviteter.
 5. Kommende lokale aktiviteter.
 6. De lokale aktive.
 7. ?konomi.
 8. Lokalerne.
 9. Eventuelt.
 10. Næste møde
 11. Evaluering af møde

ad 1: Lokalforeningsledelsen skal have en formand og en kasserer. Peter A. blev kasserer. Hans blev formand.
ad 2: Nu hvor Jes er medlem af HB. vil vi have dette med som punkt. Jes orienterede kort om dagsordenen til næste HB-møde d. 28.-30. maj.
ad 3: Flere var med til landsmødet, hvor Jes blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Hans talte med Cousin Zilala fra AI i Zimbabwe. Jes kontakter dem, der holdt ?SK-workshoppen – vi vil gerne kunne bruge deres slides.
ad 4: Den lokale hjemmeside er blevet shinet op.
Kun Lene kun til Shine den 8. maj. Så det var ikke så godt.
ad 5: Kulturnatten ligger nu 3. september. Fristen for optagelse i program er 1. juni; ansøgningsfristen for midler er d. 17. maj. Der er to muligheder:

Deltagelse i arrangement sammen med andre foreninger i Danmarksgade
Foredrag med tidligere Guantánamo-fange

Sidstnævnte er mest interessant, men det er uklart, om det er muligt. Hans har spurgt sekretariatet og afventer svar. Vi søger midler til Danmarksgade-arrangementet; hvis Guantánamo-fangen kan komme og vi ved det pr. 1. juni, så er det vores arrangement. Ellers vil vi gerne have foredraget en anden dag.
Hvis vi kan koble kulturnat-arrangementet på antidiskriminationskampagnen, vil det ikke skade.
Der er filmaften om Zimbabwe d. 26. maj. Gruppe 144 er ansvarlige for dette. Aktiviteten er led i vores planer om et samarbejde med AI-aktive i Zimbabwe.
Der skal nedsættes hurtigtarbejdende grupper for at sikre at handlingsplanen kan efterleves. Lokalforeningsledelsens medlemmer skal være med i dem.
Der skal være grupper om:

 • Kulturen
 • Udvikling af organisationen.
 • Zimbabwe-zamarbejde.

Disse grupper skal nedsættes på næste aktivmøde.
ad 6: Der er nu en mailingliste for lokale aktive, aalborgaktiv@amnesty-aalborg.dk . Der er en tilmeldings-adresse; der står følgende.

You can also make such adjustments via email by sending a message to:

aalborgaktiv-request@amnesty-aalborg.dk

with the word `help’ in the subject or body (don’t include the
quotes), and you will get back a message with instructions.

ad 7: Regnskabet blev godkendt ved årsmødet.
ad 8: Der burde nu være gjort noget ved de defekte stikkontakter. Men lyset er stadig ikke helt nemt at få tændt, og nogle armaturer mangler gitre. Peter A. vil kontakte udlejerne for at få gjort noget ved det.
Vi skal af med det gamle køleskab. Det kan havne i – Priorgade 1a! Den nuværende lejer sørger for det.
Vi vil gerne holde en indvielse. Vi foreslår en fredag eftermiddag. Kan fredag d. 4. eller 11. juni mon bruges? Hans spørger Erik. Ellers må vi vente til midt i august.
Peter A. vil sørge for at få streamerne klar til ruderne.
ad 9: Peter A. har fået lavet nye visitkort til os.
Hans er involveret i opstarten af et tilbagevendende poetry slam-arrangement.
Vi talte om muligheden for at få en fast kontakt til medierne; Jes har et muligt navn.
ad 10: Næste møde i lokalforeningsledelsen er onsdag d. 16. juni kl. 19.00. Der er Shine d. 14. august kl. 12.00. Her er der rengøring/oprydning og efterfølgende mad. Tilmelding pr. e-mail; Hans sender nyt ud på aalborgaktiv@amnesty-aalborg.dk i begyndelsen af august.
ad 11: Det var et meget kontant møde.

Skriv et svar