Om Amnesty Aalborg

Amnesty Aalborg er Amnesty Internationals gruppe i Aalborg. Indtil begyndelsen af 2014 kaldte vi os for en lokalforening. Vore aktiviteter består fortsat i at gøre opmærksom på Amnesty Internationals arbejde for menneskerettighederne med udgangspunkt i den danske afdelings kampagner.

Nogle medlemmer betaler deres kontingent og lader det blive derved. Andre medlemmer vælger desuden at deltage i det aktive arbejde. Alle medlemmer er naturligvis særdeles velkomne til at være aktive!

Det er de aktive medlemmer i gruppen, der tegner gruppen udadtil og planlægger dens aktiviteter.

Kampagner og aktionssager

Amnesty International har en række verdensomspændende kampagner, hvor vi retter blikket mod et alvorligt menneskerettighedsproblem og arbejder for at få ændret situationen. Lokalforeningen er med i alle de store kampagner. Blandt de aktuelle kampagner er

 • Kampagnen for seksuelle og reproduktive rettigheder
 • Kampagnen imod tortur

Arrangementer

Lokalforeningen har altid haft en tradition for at lave arrangementer. Formålet med arrangementer kan være at skaffe penge til Amnesty International, at gøre opmærksom på og oplyse om vigtige menneskerettighedsspørgsmål — eller begge dele.

Her er nogle af de arrangementer, vi har lavet i de seneste år:

 • Udstillinger
 • Filmaftener
 • Fra 1999 til 2012 deltog Amnesty Aalborg med et arrangement ved Kulturnatten i Aalborg
 • Kirkekoncerter i Vor Frue Kirke.
 • Debatarrangementer om flygtninges menneskerettigheder.
 • Loppemarkeder.

Vi har også nogle tilbagevendende traditioner.

Hvert år den 10. december, på FNs menneskerettighedsdag, holder vi et fakkeltog i Aalborg.

I marts eller april holder vi det årlige medlemsmøde, der er åbent for alle medlemmer. Ved dette møde er der tradition for at vi skaffer en foredragsholder til et spændende foredrag om et aktuelt emne. Blandt de seneste års foredragsholdere har vi haft

 • “Journey of Faith”, en gruppe dødsstrafmodstandere fra USA
 • China Keitetsi, tidligere barnesoldat fra Uganda
 • Jan Grarup, årets pressefotograf 2003
 • Paula Larrain, journalist fra TV-avisen
 • Jacob Holdt, manden bag Amerikanske billeder

Aktivmøder og aktivkurser

Hver anden måned holder alle aktive i Aalborg et fælles aktivmøde. Aktivmødet giver de aktive medlemmer mulighed for at møde hinanden på tværs af grupper og er det forum, hvor vi diskuterer og planlægger vores fælles arbejde.

Når der er behov for det, arrangerer vi et aktivkursus for de nye medlemmer, der er kommet til.