Lokalforeningsledelsen d. 18. november 2009

Til stede: Peter A., Peter S., Jes, Hans
Afbud: Lene, Maria

Dagsorden

1. Seneste lokale aktiviteter
2. Aktiviteter i dansk afdeling
3. Kommende lokale aktiviteter
4. Ny handlingsplan.
5. Lokale aktive.
6. ?konomi og regnskab
7. Lokalerne
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1: Vi har samlet underskrifter ind til Demand Dignity. Dette var en svær aktivitetspakke, og folk var ikke så imødekommende. Koblingen til menneskerettighedsarbejdet var ikke nem at skabe gennem materialet.
ad 2: Der er Impact-konference d. 28. november med bl.a. Irene Khan. Hans deltager.
Der var møde om ISP??en d. 28. oktober i ?rhus kl. 17-19. Jes deltog. Hans har slides fra mødet som PDF-fil.
Hans var til lokalforeningsrådsmøde i Odense d. 7. november. Her luftede hovedbestyrelsen deres planer om et pilotprojekt, hvor lokalforeninger kan prøve at at have et direkte samarbejde med menneskerettighedsforkæmpere et andet sted i verden. Hans sagde fluks, at vi er meget interesseret i at være med i Aalborg.
Mødet brugte desuden en del tid på at tale om de nye, meget enklere rammevedtægter for lokalforeninger. Disse forenklede rammevedtægter har Hans været med til at udarbejde; vi er gået fra 5 sider ned til en enkelt. Og det gør ikke spor.
Så havnede Hans også i styregruppen for lokalforeningsrådet; næste møde bliver d. 27. marts.
Hans har været med i udvalget, der skulle lave et nyt udkast til rammevedtægter for lokalforeningen. Hans sender dem rundt til alle i lokalforeningsledelse.
ad 3: Der er fakkeltog d. 10. december Der er klimatopmøde i København fra d. 7. til den 18. december, og da det falder sammen med vores aktivitetspakke, har man valgt at have et klimatema som ramme for pakken. Derfor vil vi i år tænde CO2-venlige stearinlys og stille dem, så de danner Amnestys logo. Vi får både lys og en skabelon, som man vi
stille sine lys efter. Hans har sendt følgende ind til nyhedsbrevet:

Lys, fakler og helt nye lokaler i Aalborg

Vores årlige fakkeltog den 10. december står i klimatopmødets tegn og markerer samtidig, at vi flytter til nye og bedre lokaler. Fakkeltoget starter i år kl. 18.00. Vi går fra de nye lokaler i Danmarksgade 7 til Nytorv, hvor vi vil tænde CO2-venlige stearinlys, så de danner Amnestys logo. Herefter vender vi tilbage til Danmarksgade 7, hvor der er te, kaffe, kage og æbleskiver.

Hans spørger John og Charlotte om en af dem kan være hovedtaler hos os. Vi skal have en polititilladelse til optog og opstilling af lys. Hans sørger for det. Der skal en pressemeddelelse ud. Peter A. inviterer de andre foreninger i byen til at deltage til fakkeloptoget. Mon gruppe 903 kan være med til at lave kaffe/te/æbleskiver? Peter A. spørger gruppe 903.
Hans fortæller om vores handlingsplan og inviterer til aktivmødet den 13. januar 2010.
Vi skal have en pressemeddelelse ud – det laver Jes – og e-mail til alle medlemmer. Hans kontakter aktivservice@amnesty.dk .
Ved sidste mødte talte vi om at Ben Dorfman fra AAU holder et kursus om menneskerettigheder på forløbet i engelsk og internationale studier. Jes taler med ham.
ad 4: Jes og Hans har lavet et udkast til handlingsplan. Der var enighed om at der var mange gode ideer; specielt er det godt, at handlingsplanen i stort omfang er handlingsanvisende.
Retningslinjer bør være kortfattede og være mulige at efterleve.
Retningslinjerne laver vi via udkast efter brainstorm efter d. 13. januar.
Ved vi hvad lokalforeningsledelsen har som sine arbejdsopgaver? Det må være muligt at kunne skabe en præcis forståelse af vores lokale organisation. (Tænk hvis man spurgte hvert enkelt medlem af lokalforeningen om hvordan lokalforeningen er struktureret!)
Der er erfaringer med at skabe netværk med andre NGO??er; disse netværk holder desværre ikke så længe. Netværk skal nok være baseret på konkrete aktiviteter.
Vi skal planlægge mødet d. 13. januar ved et ledelsesmøde inden.
ad 5: Her talte vi kort om youth-grupper.
ad 6: Lokalforeningen havde pr. 1. november 6092,29 kr. Siden da har vi haft et udlæg til leje af bil ved flytning.
ad 7: Vi har fået en rammebevilling på 50.000 kroner til nyt inventar. Der skal være en lille komité, der tager sig af at bestille nyt – dette kan vi gøre over nettet. Peter A. og Peter S. bestiller møbler; de mødes tirsdag d. 24. november kl. 10 i forbindelse med flytningen. Mon Jytte kan være med? Hun skal spørges. Hans sender listen over inventarkrav til alle.
http://www.creativ.dk/ har et meget stort udvalg af gode, brugte kontormøbler.
Hans vil bede sekretariatet om et forskud, så møblerne kan købes pr. efterkrav. Desuden spørger Hans om hvad der yderligere skal foretages ved fraflytningen.
I søndags blev forbløffende meget gammelt ragelse fra Priorgade 1a kørt på lossepladsen. Også mødeborde og stole skal kasseres – dette sker ved flytningen.
Vi får leveret flyttekasser fredag d. 20. november om formiddagen.
På søndag d. 22. november pakker Peter A., Peter S. og Hans fra kl. 10.00.
Selve flytningen finder sted tirsdag d. 24. november kl. 8.30 om morgenen. Peter A. er der. Jes tjekker om der er andre indgange, hvis Danmarksgade viser sig at være lukket.
Hans taler d. 20. november med politiet om kriminalpræventiv indsats for Danmarksgade 7. Vi skal have en tyverialarm. Peter A. kontakter det firma, der leverede alarmer til Globen.
Gruppe 903 vil gerne være med til at indrette i dagene op til d. 10. december. Mon Lene kan koordinere denne indsats?
IT-udstyr skal købes separat.
ad 8: Hvis vi skal holde en julefrokost i år, skal det organiseres – det bliver første julefrokost i Danmarksgade 7. Vi kan holde julefrokost fredag d. 18. december kl. 19.00; vi tager selv mad med hver især. Hvad siger de andre aktive? Hans skriver ud til alle. Der skal være pakkespil og musik.
ad 9: Vi holder et julemøde om 13. januar tirsdag d. 5. januar 2010 kl. 19.00.
ad 10: Dette var sidste møde i Priorgade 1a !

Skriv et svar