Møde om kulturnatten d. 9. september 2009

Møde om kulturnatten

Til stede: Peter A., Jes, Hans, Jytte, Jan Nygaard (57º Nord)

Lokale

Vi har Husets café – et rigtig godt lokale, og der er lydanlæg.

Deltagere

57º Nord skaffer deltagere. Lige nu er der 4 deltagere, og der kommer måske flere.
Vi har et budget på 2000 kr., der kan dække transportudgifter (og kun dét). Da 3 af deltagerne er fra Aalborg, er det ikke så dyrt.

Præmier

Førstepræmierne i de to runder kan være interessante varer fra Amnesty. Se vores webshop på http://amnesty.butik.jubii.dk . Hans søger Erik Sørensen-fonden om tilskud til præmier. Tænk, hvis vi kan få en præmie, der nævner Danmarksgade 7!

Jytte og Peter A. finder trøstpræmierne.

Bemanding

Der skal være en konferencier og et par pointtællere på aftenen. Vi vil gerne finde frivillige, men det vil være godt, hvis 57º Nord også stiller med folk. Peter A., Jes, Lise, Anette, Jytte og Hans møder op – og er pointtællere og samler underskrifter til sidst. Hans spørger Jørgen Larsen om han kender en, der kan være konferencier – og ellers prøver vi at finde en anden (evt. Hans). Der er også Jans far Palle Nygaard, der er en erfaren toastmaster.

Hver deltagers oplæsning må vare højst 3 minutter og 10 sekunder. 0,5 point trækkes fra pr. 10 sekunder, en slammer går over tiden. Højeste og laveste point tæller ikke.

Alt efter antal deltagerne er der enten udskilningsløb eller cup-format. Konferencieren skal sørge for at dette format bliver fulgt.

Vi skal bruge et stort ur med sekundviser — eller en computer. Hans kigger på det.

Konferencieren sørger for at finde 5 dommere blandt publikum.

Selve aftenen

Vi har to konkurrencer: 19.30-20.30 og 21.00-22.00. Hver konkurrence har 3 runder.

I hver konkurrence skal første digt-runde handle om fattigdom (og gerne også om menneskerettigheder). Digterne skal gøres opmærksomme på http://demanddignity.amnesty.org, som de kan/bør lade sig inspirere af. De efterfølgende digt-runder har frit emne.

Alle, der skal være med, skal møde op kl. 19.00.

Der er en underskriftsindsamling m.m. efter hver runde i forbindelse med “Demand Dignity”-kampagnen. Den har sikkert Nigeria som tema.

PR og lignende

Hans har revideret beskrivelsen, der skal i kulturnattens program og har sendt den ind.
Desuden er der kommet besked ud i det elektroniske nyhedsbrev Amnesty Aktiv.

Næste møde

Vi mødes til et sidste koordinerende d. 29. september kl. 19.00.

Skriv et svar