Lokalforeningsledelsen d. 19. august 2009

Til stede: Jens, Peter A., Peter S., Lene (fra kl. 20.00), Sofie (fra kl. 20.00), Hans
Afbud: Lise
Fravær: Maria

Dagsorden

1. Seneste lokale aktiviteter
2. Aktiviteter i dansk afdeling
3. Kommende lokale aktiviteter
4. Handlingsplan
5. Lokale aktive.
6. ?konomi og regnskab
7. Lokaler
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1: Nu starter vi igen efter sommerferien.
ad 2: Katrine Lauritsen på sekretariatet er fremover ansvarlig for aktivitetspakkerne. Demand Dignity-kampagnen er fokus for næste aktivitetspakke og handler mere præcist om Niger-deltaet i Nigeria. Shells tilstedeværelse her er medvirkende til, at  mange  tusinde  mennesker  bliver  frarøvet  basale rettigheder  som  retten  til  arbejde, retten til sundhed og retten til et værdigt  liv.  Shells olieudvinding er skyld i store miljøproblemer, og som konsekvens  heraf  har lokalbefolkningen dårlige muligheder for landbrug og fiskeri.  Samtidig  er  de  massive  miljøproblemer årsag  til  adskillige helbredsproblemer for menneskene i Niger Delta. Aktivitetspakken vil indeholde  forskellige rekvisitter til at illustrere både de specifikke rettighedskrænkelser i Niger-deltaet, men også den overordnede sammenhæng mellem krænkelserne og de fattigdom. Den vil desuden indeholde en underskriftsindsamling som opfordring til Shells internationale chef om at   tage ansvar for forureningen og menneskerettighedskrænkelserne i området.
Sekretariatet  vil  være klar til at komme og undervise i slutningen af september, og vi kan  forvente  at  modtage  selve  materialerne  fra os i starten af oktober. Den færdige aktivitetspakke lanceres midt i oktober.
Hans melder os til.
ad 3: Tiden nærmer sig for årets Foreningsmarked, som afholdes lørdag 26. september 2009 kl. 10-14 på Hovedbiblioteket. Vi skal være med! Vi skal informere om:
Demand Dignity
muligheder for aktiviteter i lokalforeningen
kommende begivenheder
Vi skal forsøge at få sekretariatet (læs: Joakim og Sanne) til at lægge undervisning om Demand Dignity (se ad 2) efter Foreningsmarkedet og selv lave et sidste aktivmøde onsdag d. 30. september om kulturnatten, således at vi kan henvise til dem på Foreningsmarkedet. Desuden skal vi have det nye materiale om aktivisme med – og gerne den særlige lokalforeningsfolder. Peter A. og Jes vil godt være med; Peter A. melder os til. Hans spørger Lise om hun også vil være med og spørger Maria om han kan få en fil med lokalforeningsfolderen. De, der skal i være med ved Foreningsmarkedet, aftaler de nærmere detaljer pr. e-mail eller ved et møde, de selv aftaler.

Hans har kontakt til 57º Nord om poetry slam på kulturnatten fredag d. 9. oktober. Han har talt med Jan fra denne lyrikgruppe, og følgende er på plads:
57º Nord skaffer deltagere
Tilmelding pr. e-mail til Hans
Vi har fået 2000 kr. i tilskud fra Aalborg kommune og har dermed et budget på 2000 kr., der kan dække transportudgifter (og kun dét)
Vi har to konkurrencer: 19.30-20.30 og 21.00-22.00.
I hver konkurrence skal første digt-runde handle om fattigdom (og gerne også om menneskerettigheder). Digterne skal gøres opmærksomme på http://demanddignity.amnesty.org, som de kan/bør lade sig inspirere af. De efterfølgende to digt-runder har frit emne.
Der skal være en overdommer, en konferencier, et par pointtællere og nattegns-sælgere/kontrollører på aftenen. Lokalforeningen bør finde frivillige, men det vil også være godt, hvis 57º Nord også stiller med folk. Hans vil prøve at spørge Jørgen Larsen om han kan være konferencier (eller kender nogen, der vil).
Præmierne i de to runder kan være interessante varer fra Amnesty. Se vores webshop på http://amnesty.butik.jubii.dk; vi kan også søge Erik Sørensen-fonden.
Der er en underskriftsindsamling m.m. efter hver runde i forbindelse med “Demand Dignity”-kampagnen (se punkt 2 ovenfor).
Danmarksmesteren i poetry slam er venligt stemt over for AI; lad os prøve at få fat i ham.
Hans har indsendt beskrivelse til Aalborg kommune; det er denne beskrivelse, der kommer til at stå i programmet
Vi skal finde et tidspunkt til et møde om den videre planlægning af kulturnatten; vi foreslår onsdag d. 9. september kl. 19.00-20.00. 57º Nord skal deltage.
Hans sørger for at kulturnatten bliver omtalt i Amnesty Aktiv-nyhedsbrevet (se punkt 4).
Helle fra sekretariatet er i Jylland d. 7.-11. september for at holde kursus om antidiskriminationskampagnen. Vi foreslår at hun kommer til Aalborg onsdag d. 9. september (i forlængelse af mødet om kulturnatten). Fokus for antidiskriminationskampagnen er diskrimination af homoseksuelle i de baltiske lande.
ad 4: En handlingsplan skal være i overensstemmelse med dansk afdelings ditto (og overholder målene i AIdas strategiplan). Vi kan ikke lave en detaljeret handlingsplan her, men her er nogle eviggyldige stikord:
Introduktion for nye medlemmer.
Fastholdelse af medlemmer.
Synliggørelse af lokalforeningens tilbud om aktivitet.
Peter S. vil lave et oplæg (deadline: onsdag d. 26. august) om synliggørelse af lokalforeningens tilbud over for medlemmerne -og husker ??de 4 årlige mails? , det månedlige Amnesty Aktiv-nyhedsbrev, som Sofie redigerer (e-mail: amnestyaktiv@amnesty.dk ) og kalenderen på http://amnesty.dk . Det taler vi om på næste møde.
ad 5: Der er opstået en youth-gruppe på Aalborghus Gymnasium (og en anden, på Aalborg Katedralskole, er sunket i grus). Sofie sender os kontaktoplysninger.
ad 6: Peter A. omdelte det foreløbige regnskab. Der er et underskud, men det skyldes dels en refusion, vi skyldte, dels uforudsete udgifter til WWW og erstatning til Miam Bøgel. Regnskabsmappen udspecificerer hvilke udgifter, der er tale om.
ad 7: Sekretariatet forhandler lejekontrakt for Danmarksgade 7 med Nybolig. Det ser ud til at falde på plads, og så skal vi til at tænke på flytning og hvad deraf følger. Vi skal have afklaret, hvilke behov vi har – en sådan liste har vi allerede, men den skal revideres. Hans sender listen ud til alle. Erik skal mødes med os og se lokalerne; Hans kontakter Erik og finder et mødetidspunkt for et fællesmøde med lokalforeningsledelsen.
Der er 3 måneders opsigelsesvarsel for Priorgade 1a. Hans spørger Erik om hvornår lokalerne skal opsiges.
ad 8: Det kunne være en idé at lave en minikalender over alle mødedatoer nævnt i kalender.
Lene var til arrangement i Biffen med China Keitetsi og filmen Johnny Mad Dog. Der var propfyldt.
ad 9: Næste møde er tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00 og må meget gerne være et møde om lokalerne med Erik.
ad 10: Det gik jo fint!

Skriv et svar