Lokalforeningsledelsen d. 15. april 2009 kl. 19.00

Til stede: Maria, Lene, Lise, Peter A., Jes, Peter S., Hans

Dagsorden

1. Konstituering
2. Seneste lokale aktiviteter
3. Aktiviteter i dansk afdeling
4. Kommende lokale aktiviteter
5. Lokale aktive.
6. ?konomi og regnskab
7. Lokaler
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Evaluering af møde

ad 1: Lokalforeningsledelsen skal have en formand og en kasserer. Peter A. vil gerne være kasserer. Hans blev formand igen.
ad 2: 7 aktive (bl.a. Lise og Hans) var ude at stille spørgsmål og samle underskrifter i aktivitetspakken om diskrimination af voldtægtsofre. Vi er glade for at kunne få underskrifter i form af postkort.
Der har været medlemsmøde på Studenterhuset. Vi diskuterede, hvordan vi kan få flere til at komme til medlemsmødet. En dato for et aktivmøde – og et indhold af samme – vil være en god ting at have med. En kalender for aktivmøder vil være god at have; det er vigtigt at få dem koordineret med aktivitetspakkerne. En oversigt over konkrete aktiviteter, vi er i gang med, vil også være god. Vi har tidligere haft en standard-e-mail, vi har sendt ud til interesserede. Vi taler også om at lave mindre ??mål-orienterede? møder og om at få nye interesserede ind i konkrete aktiviteter. Lokalforeningsfolderen skal forsøges igen – Maria lavede et.
Vi har en introduktionsmail, som Peter A. har sendt ud til interesserede. Han sender den nu til lokalforeningsledelsen.
Kampagnen om Amnesty Interactive er i gang. Jes og Hans har kontaktet et antal skoler:
Nørre Uttrup
Skansevejen
Sønderbroskolen
Gl. Lindholm Skole
Solsideskolen
Hasseris skole
Sofiendal skole
Gug skole
Klostermarken
Stolpedalskolen
Rudolf Steiner-skolen
– og fået aftalt møder. Peter A. og Lene er også interesseret. Hvis der er ikke er lærere nok, kunne vi også henvende os til seminariestuderende.
ad 3: Hans var til møde i lokalforeningsrådet og er kommet med i et udvalg om revision af rammevedtægterne for lokalforeninger. Han lavede et udkast (se bilag) som vi talte om.
Der er landsmøde 9.-10. maj i Nyborg. ISP??en er et vigtigt punkt.
ad 4: Der er kulturnat-workshop på Huset, Hasserisgade 10, teaterloftet torsdag den 30. april 2009 kl. 16.00 ?? 18.30. Jes og Lise deltager. Den 1. juni er der deadline for optagelse i Kulturnatprogrammet 2009, så vi skal finde ud af hvad vi vil. ?rets tema er Skrald.
Det er en god idé at gå sammen med andre, men nok ikke Det Hem??lige Teater. Vi skal holde et aktivmøde om kulturnatten. Vi indkalder til et aktivmøde onsdag d. 6. maj kl. 19.00.
Dina Yafasovas bog om Archana Guha udkommer til vinter. Lad os lave et arrangement.
Vi vil gerne lave en handlingsplan. Dette bliver et punkt på næste møde. Den skal indeholde bl.a.
Kalender over aktivmøder, afstemt efter aktivitetspakker
Kommunikationsstrategi
Plan over fastholdelse/rekruttering af aktive
og være inspireret af input fra aktivmødet
Peter A. har mødt nogle unge piger, der er interesseret i at lave debatteater/rollespil over temaet diskrimination. Vi inviterer dem med d. 6. maj.
Danmarksgade-netværket vil lave et arrangement, Kunsten at leve sammen, hvor etniske grupper mødes. Det bliver 6. juni med udendørs spisning på Louise Plads.
ad 5: Næste aktivmøde er om kulturnatten og finder sted d. 6. maj kl. 19.00. Vi vil ud over handlingsplanen diskutere mulige aktiviteter for det kommende år.
ad 6: Vi skifter til at have konto i Merkur Bank.
Til de kommende møder skal der hver gang være en statusrapport over økonomien fra kassereren.
Lokaleregnskabet for 2008 er nu på vej af sted.
Vi betaler ikke længere tv-licens.
ad 7: Vi skal ud at finde nye lokaler. En mulighed er at sende vores kravspecifikation til mæglere. Vi diskuterede, om det er vigtigt at vi går efter et erhvervslejemål. I kravspecifikationen tilføjer vi at vi har brug for 80 kvadratmeter eller derover.
Peter A. kontakter ejendomsmæglerne. Alle er derudover opmærksomme på ledige lokaler.
Hans finder ud af om det er en betingelse for accept fra sekretariat/HB, at vi kan opretholde et tilskud fra Aalborg kommune.
ad 8: En kunstner, Miam Bøgel, har tilsyneladende fået solgt et billede som ikke måtte sælges. Det er ikke så godt. Vi vil gerne erstatte billedet og skal være enige med Miam Bøgel om en pris. Først skal Peter A. finde ud af om billedet måske er havnet hos Den Røde Tråd.
ad 9: Næste møde er 27. maj kl. 19.00.
ad 10: Det var et godt møde. Ingen utilfredshed med teen og kagen.

Skriv et svar