Gruppe 144, 8. oktober 2008

Til stede: Jytte, Jes, Hans.
Afbud: Anette, Henrik, Maria (kunne komme efter 20.00, men da var mødet slut)

Dagsorden

1. Nye adresser m.v.?
2. Zimbabwe
3. Den internationale strategiplan.
4. Kulturnatten.
5. ?rsmødet 2009.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.
8. Evaluering af mødet.

ad 1: Intet her.
ad 2: Hans har kontaktet Rasmus Bilde Petersen, der er dansk Zimbabwe-koordinator, for at høre, om appellerne skal ændres i lyset af de seneste begivenheder.
Se også WOZAs hjemmeside http://www.wozazimbabwe.org/.
ad 3: Den nye konsultationspakke er kommet og der er frist for kommentarer sidst i oktober. På aktivseminaret 1.-2. november i Odense (husk at melde jer til!) er søndagen helliget ISP??en, og et medlem af gruppe 144 taler.
Senere kommer der en række ISP-roadshows, bl.a. her i Aalborg.
ad 4: Så er den nye aktivitetspakke kommet.
Der er generalprøve på forestillingen torsdag d. 9. oktober kl. 19.00 i Merkurs lokaler.
Jytte tager materiale – underskriftlister, merchandise og indsamlingsbøsse – med op til Merkur Bank. Man kan få sit deltagernattegn ved at møde op dér.
Hans sender materiale om aktivitetspakken til alle.
ad 5: Vi skal have planlagt et medlemsmøde; dette er lokalforeningsledelsens ansvar, men det var interessant at finde ud af, hvem der kan komme for at tale. En mulighed er Dina Yafasova/Archana Guha. En anden mulighed er Inge Genefke. Hans kontakter også studenterpræsterne.
ad 6: Den 10. december er det 60-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder. Der kommer sikkert en del materiale ud om det. I år kunne vi gå sammen med beslægtede organisationer lige som i 1998.
Vi talte derudover om mulige lokaler.
ad 7: Næste møde er d 4. december kl. 19.00.
ad 8: Når alle møder op, bliver det endnu bedre!

Skriv et svar