Aktivmøde d. 24. september 2008

Til stede: Jytte, Henrik, Peter, Karen M., Hans.
Afbud: Casper, Lene, Jes.
Gæst: Lars (Det Hem’lige Teater)

Dagsorden

Kulturnatten.

ad 1: ?rets arrangement skal laves sammen med Det Hemmelige Teater og Merkur Bank. Vi har søgt om og fået 6875 kr. fra sekretariatet til arrangementet d. 10. oktober.
Arrangementet er bygget op om John Lennons sange og skal afholdes i gården ved Merkur Bank i Bispensgade.
Arrangementet passer med aktivitetspakken, der med udgangspunkt i den internationale dødsstrafdag netop d. 10. oktober, har som mål

at arbejde for at Indien, Pakistan og Vietnam af et moratorium for dødsstraf
at oplyse om dødsstraf
at styrke oppositionen mod dødsstraf

Der bliver 4 forestillinger á 15 min. kl. 19.30, 20.30, 21.30 og 22.30 med højst 100 tilskuere ad gangen. Efter hver forestilling er der mulighed for at samle underskrifter.
Denne gang ser det ud til, at vi kan være inden døre i Merkur Banks lokale.

Der skal laves pressearbejde denne gang, herunder en pressemeddelelse.
Der skal samles underskrifter ind på aftenen.
Der skal skrives læserbreve.
Der skal tages billeder. Mon teateret filmer selv?

Vi skal ikke sælge eller kontrollere nattegn. Hans kontakter Inge Merete og rykker Helle Jacobsen ang. filmene.
Vi deler os ind i hold med minimum 2 personer pr. hold. Hvert hold tager to forestillinger.
Lene, Peter, Jes, Karen M., og Jytte kan deltage; vi fanger folk på vej ud fra forestillingen. Måske kunne vi dele popcorn ud inden forestillingen – og mærkater med ??International dødsstrafdag?. Karen M. popper popcorn hjemmefra; vi skal have engangskrus, men dem har vi. Hans finder ud af hvordan vi printer på labels – og får det gjort.

19.00 – 21.00: Jytte, Karen, Lene.
21.00 – 23.00: Peter, Jes og en 3. person.

Henrik kan lave læserbreve; vi opfordrer alle til at skrive læserbreve. Det er vigtigt, at vejledningen i aktivitetspakken bliver fulgt.
Hans vil godt lave en pressemeddelelse, der skal koordineres med Merkurbank.
Materiale, vi skal bruge:

Banner
Underskriftslister (kommer d. 6. oktober)
Medlemsblade og andet informationsmateriale
Indsamlingsbøsser
En dug til bordet, vi skal sidde ved
Amnesty-t-shirts (vi skal se, om der er nok til alle)

Jytte tager tingene med ned. Vi skal aftale placering af boden med Merkur; Peter aftaler dette med Annette Lindholt (lindholt@merkurbank.dk) og får aftalt et koordinerende møde for de deltagende parter inden selve dagen. Der er generalprøve torsdag d. 9. oktober kl. 18.30.

Skriv et svar