Lokalforeningsledelsen d. 4. september 2008

Til stede: Lene, Maria, Casper, Hans
Afbud: Peter

Dagsorden

1. Aktuelle arrangementer i lokalforeningen.
2. Aktuelle arrangementer i dansk afdeling.
3. Kampagner.
4. De lokale aktive.
5. ?konomi
6. Priorgade 1a.
7. Eventuelt.
8. Næste møde.
Evaluering af mødet.

ad 1: Peter var til møde d. 18. august med Merkur og Det Hemmelige Teater. Arrangementet bliver ikke med specielt fokus på dødsstraf, men bliver et show, der giver mulighed for en bredere fortolkning (herunder også dødsstraf). Det Hem??li?? Teater har erfaring med, at det virker bedre og mere effektfuldt på folk. Arrangementet tager udgangspunkt i nye fortolkninger af John Lennons sange udgivet af Amnesty International. Det Hem??li?? Teater tænker bl.a. i temaerne “soldater”, “tortur”, “militær” o.lign.
Bagefter/under arrangementet kan Amnesty uddele materiale, underskriftsindsamle m.m. Arrangementet bliver i Merkurs baggård og efterfølgende bliver der også noget forevisning i Merkurs lokaler, hvor Amnesty så også er til stede.
Der bliver 4 forestillinger á 15 min. kl. 19.30, 20.30, 21.30 og 22.30 med max. 100 tilskuere ad gangen.
Det var ikke muligt at få et decideret budget i forhold til Amnesty, men det blev oplyst, at Det Hem??li?? Teater gerne så os bidrage med måske 5.000 kr., hvis det var muligt. Men det var ikke et decideret “skal”, så det er svært at sige, hvad de egentlig forlanger. De får 25.000 kr. af Merkur til arrangementet. De har ikke fået svar på ansøgning om midler ved Aalborg Kommune endnu.
Hans vil godt lave en ansøgning om midler til sekretariatet på baggrund af materiale fra Det Hem??li?? Teater. Et forslag er klar til mandag d. 8. september. For at kunne lave en god ansøgning, skal vi have en kampagnekontekst og nogle konkrete mål. Da vi ikke kender aktivitetspakken om den internationale dødsstrafdag, vil vi vælge at fokusere på irakiske flygtninge – indholdet af den aktuelle aktivitetspakke. Hvis sekretariatet kan fortælle os om den kommende aktivitetspakke om dødsstraf, vil vi selvfølgelig gerne have disse oplysninger, så vi kan indarbejde dem og i stedet gå efter at inddrage denne.
Lars Svendsen har spurgt, om vi kan dække udgifter til lyseffekter. Hans skriver til Lars for at høre, hvor meget det vil koste, og fortæller, at vi vil prøve at skaffe midler til dette. Derudover er det vigtigt for os at vide, hvad de 5000 kr. skal dække, så vi bedre kan argumentere for vores ansøgning om midler. Endelig er det vigtigt at vide, om der bliver markedsføring i form af plakater, pressemeddelelser o.lign.
Selve kontekst og showsynopsis vil vi få sidst på ugen.
Amnesty skal som sådan ikke bidrage med arbejdskraft til arrangementet – udover at være til stede med sit eget materiale. Men vi må meget gerne invitere andre lignende organisationer (i forhold til Amnesty) med til at deltage.
Vi holder et aktivmøde onsdag d. 24. september kl. 19.00 specielt om kulturnatten. Vi vil gerne, hvis en person fra Det Hem??li?? Teater kan deltage. Hans spørger Lars Svendsen om det. Maria inviterer også Nanna (nanna_olesen@hotmail.com) fra Aalborg Katedralskole.
Ang. Bollywood-arrangementet, hvor Amnesty’s bliver brugt til at projektere en film op på, så bliver dette arrangement enten ikke til noget eller det kommer til at foregå i meget mindre omfang. Uanset hvad skal det nok blive holdt adskilt fra det andet arrangement på Kulturnatten.
ad 2: Der er aktivseminar til november.
ad 3: OL-kampagnen om Kina er nu slut.
Den nye aktivitetspakke er kommet; den handler om tvangshjemsendelser af irakiske flygtninge. Aktivitetspakken begynder d. 1. september og kan udføres indtil 10. oktober. Om muligt kan vi anvende aktivitetspakken ved kulturnatten (se ovenfor).
ad 4: Vi talte om Rikke og Marias udkast til folder. 100 foldere koster 355 kr hos Netgiraf (inkl. foldning og porto). Vi prøver at få lavet 100 stk. – Maria tager affære.
Huset har faste priser på trykning. Peter lægger papirerne på bordet i Amnesty lokalet. Desuden har de et ‘pakketilbud’, hvor man kan få trykt flyers, visitkort og plakater på en gang. Peter lægger også deres flyer omkring det.
Hans vil gerne holde en ISP-aften for alle i lokalforeningen onsdag d. 10. september kl. 18.30-21.30.
‘The nye English Speaking gruppe 178’ har fået flere henvendelser og folk, der er skrevet på. Nogle af dem er med i gruppens Facebook-gruppe på http://www.new.facebook.com/group.php?gid=12236503849, hvor der er ca. 30 medlemmer. Så der er rigeligt med folk. Problemet er, at få folkene gjort ‘aktive’. Gruppen mangler stadig at holde et møde, hvor der kommer mere end 2 personer. Hvis nogle fra andre grupper gerne vil være med til at kick-starte gruppen ved at deltage i et møde, så sig det endelig til Peter. Det vil være en god idé, hvis gruppe 178 kan lave noget fokuseret og konkret. Vi foreslår Peter, at der bliver lavet et aktivmøde specielt for dem, hvor andre fra lokalforeningen fortæller om igangværende aktiviteter. Mødet skal finde sted efter 10. oktober og Peter skal finde en dato.
ad 5: Der er mellem 7.000 og 8.000 kr. i lokalforeningens kasse.
Hans skal skrive takkebreve til Lauritz.com m.fl.
ad 6: Peter skriver i en e-mail:
Vi kan komme en lille bitte smule nærmere midten af byen ved at overtage butikken Zenobia’s lokaler i Niels Ebbesensgade ved siden af bageren. Lokalerne koster 2.500 kr. om måneden i leje inkl. alt, så de er ganske billige. Selvom det ikke er ret langt væk, så går der væsentlig flere mennesker forbi der, bl.a. når folk går til/fra gågaden længere oppe og fordi det ligger mellem bageren og Netto. Ulempen ved lokalerne er, at det ikke er ret meget længere væk og der ikke er ret meget baglokale. Fordelen er, at det er billigt og der faktisk kommer mange mennesker forbi.
Vi var ikke så begejstrede for denne idé; det var slet ikke klart, at dette lokales faciliteter stemmer med de visioner, vi har om hvad lokalerne skal bruges til.
Derimod har Maria fundet en lejlighed i Bispensgade med mødelokale mv. Det ser ligefrem interessant ud. ?rlig leje 78.000 kr. Se http://www.oline.dk/default.asp?pageref=DK.SitemapResult&emnenr=89237
Det kunne være interessant at se lejligheden. Maria forsøger at få en aftale om det og kontakter os alle.
ad 7: Der er to studerende, der skulle lave projekt om os. Er der noget nyt? Peter må vide det.
ad 8: Næste møde i lokalforeningsledelsen er d. 5. november. Vi inviterer Sofie til vores næste møde. Måske kan vi bruge hende for at få gjort noget for at starte gruppe 178. Hans skriver og spørger hende. Måske er der erfaringer fra andre byer med engelsktalende grupper.
ad 9: Kagen var meget luftig. Det var ærgerligt, at Peter måtte melde afbud, for mange punkter involverede ham.

Skriv et svar