Ko-gruppen 28. oktober 2014

Til stede:     Ditte, Vijay, Mikkel, Hans, Peter. Afbud:         Samira. Fravær:    Tibanu. Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Brug af internet-medier
 3. Aktivseminaret
 4. Skriv for liv
 5. 10. december
 6. International strategi
 7. Kampagnemateriale og tilgængelighed.
 8. Mødekalender
 9. Eventuelt
 10. Evaluering af møde

ad 1: Peter havde et bud på hvordan vi kunne strukturere ansvarsposter.

 • Kontor: Ditte
 • Internet: Hans
 • Økonomi (kasserer): Peter
 • Kontakt til frivillige (oprydning hvert halve år): Mikkel – mail-alias: aktivisme@amnesty-aalborg.dk (Hans sætter den op)
 • PR/marketing: Samira (?)
 • Sekretær: Hans

Hver af os skriver vores bud på egne roller ned til næste møde. Mikkel foreslår datoer til intromøder. Peter sender slides om introduktion, han har fået fra Erik. ad 2: Vi har Facebook, blog og mailingliste. Facebook er et primært medium; vi deler al information der skrives på bloggen med Facebook. Derudover går alt ud på mailinglisten (det er nok at skrive et bloglink). Hans sender ting ud på aalborgaktiv- og aalborgactive-listen. Alle skal have brugernavn til bloggen. ad 3: Mikkel, Peter og Hans skal til aktivseminaret i Odense. ad 4: De sidste tre år har vi holdt en Skriv for liv-julestue. Der skal også være en Skriv for liv-julestue den 16. november (Peter). Vi holder julestue søndag 7. december (Peter og Mikkel). Peter skriver på bloggen (og linker på Facebook til bloggen); Hans sender til mailinglisten. ad 5: Hvad skal vi lave den 10. december? Hvordan relaterer vi til en kampagne? Vi holder et cykellygtefakkeltog den 10. december. Vi træffer ingen konkrete beslutninger før efter kampagneseminaret. Videre planlægning på aktivmøde. Peter skriver til Frivillighuset. ad 6: Dansk afdelings høringssvar i ISP-processen foreligger nu. Hans sender dette ud til ko-gruppen. ad 7: Er det et problem at de medlemmer, der ikke kan læse dansk, ikke kan læse dansk afdelings kampagnemateriale? Måske. Lad os prøve at få erfaringer (evt. ved kontakter til sekretariatet) fra Aarhus, hvor man har en gruppe, der har engelsk som arbejdssprog. Måske skulle man have en fast kontakt her? Vi taler med den internationale gruppe på lørdag. Vijay er interesseret. ad 8: Vi talte om mødefrekvensen for

 • ko-gruppemøder (anden onsdag hver anden måned kl. 19.00; næste møde er 17. december)
 • aktivmøder (anden onsdag hver anden måned, når der ikke er ko-gruppemøde)
 • intromøder (ca. fire gange om året – efter behov; Mikkel fortæller nye frivillige om datoer for intromøder)
 • filmaftener

Helt konkret: Et aktivmøde om december-arrangementerne den 12. november. En filmaften om The Act of Killing (relevant for antitorturkampagnen). Hans finder en dato i november. ad 9: Der er en movember-aktivitet på Chao Chao-barbersalonen torsdag den 30. november kl. 11.00 i Møllegade. Ditte tager billeder! Hans bestiller en ny printer via Erik Sørensen-fonden. Ditte vasker viskestykker. Referater fra ko-gruppen er private for ko-gruppen. Referater fra aktivmøder er åbne. Gad vide om vi kunne vise film i det andet lokale? Referatet fra årsmødet bliver sendt ud nu. Der er kursus i førstehjælp den 2. og 15. november – besøg http://folkehjaelp.dk for at melde jer til. Dialogseminar torsdag den 13. november kl. 14-18 på Nordkraft om indvandreres deltagere i frivillige. ad 10: Det var et godt møde. Husk at melde afbud på mailinglisten!

Skriv et svar