Gruppe 144 d. 3. juni 2008

Til stede: Jes, Jytte, Maria, Henrik, Hans

Dagsorden

1. Velkommen!
2. Zimbabwe
3. Makedonien
4. Kulturnatten.
5. Aktivmøde d. 12. juni.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.
8. Evaluering af mødet.

ad 1: Velkommen til Jes!
ad 2: Vi skal til at sende brev igen til Zimbabwe – dette her trækker ud!
I går kom en hasteaktion om aktivister fra WOZA; denne blev omdelt på mødet.
Derudover sender vi de sædvanlige breve.
ad 3: Ina Holmegaard har skrevet til os om vores Action File fra Makedonien AF 47/0. Det
Internationale Sekretariat har gennemgået alle eksisterende Action Files med henblik på
enten at opdatere dem og lægge dem over i den nye individuals at risk-database (hvor vores sag fra Zimbabwe også kommer fra) eller lukke sagerne.
Sagen fra Makedonien vil I løbet af de kommende måneder bliver opdateret og
lagt over i databasen. Når det sker, vil Ina sende os opdateringer, så I
kan arbejde ud fra de seneste oplysninger og målsætninger.
Vi troede, vi var sluppet af med denne sag. Vi vil afvente nyt fra Ina.
ad 4: Vi skal lave et arrangement sammen med Merkur Bank og Det Hem??lige Teater d. 10. oktober. Det Hem??lige Teater har lavet lidt tekst, der skal bruges til ansøgning inden 1. juni:

Til årets Kulturnat er Det Hem’lige Teater, Merkur Bank og Amnesty International indgået i en spændende fusion. Vi leverer en stemningsfyldt oplevelse med musik, teater, lys & billeder og giver samtidig stof til eftertanke.

Hans kontakter Pia Bredow fra Det Hem??lige Teater for at høre om det videre forløb. Specielt er det vigtigt for os at vide, hvornår teateret har tid til at mødes med os. Måske ved vi mere til aktivmødet d. 12. juni?
ad 5: Der er aktivmøde d. 12. juni. Maria viser Rendition. Mødet starter kl. 19.00.
ad 6: Der er loppemarked d. 7. juni. Der skal sendes e-mail ud til alle medlemmer i de relevante postnummerområder. Hans kontakter sekretariatet herom.
Lad os lave en mødeplan, så vi har oversigt over resten af årets møder. Vi mødes
7. august kl. 19.00.
8. oktober kl. 19.00
4. december kl. 19.00
ad 7: Ifølge mødeplanen!
Vi talte om arbejdet med den internationale integrerede strategiplan. Jes kunne godt tænke sig at vi diskuterede ISP-emner; Hans, der er med i ISP-udvalget under hovedbestyrelsen, vil gerne være med til at lave et møde om ISP til et aktivmøde til september/oktober.
ad 8: Det gik jo meget roligt.

Skriv et svar