Psssst….

UPDATE 21. april 2016 :: Cafeen er pt. på standby på ubestemt tid pga. bl.a. ingen tilmeldinger, og grunde, som jeg ikke vil belemre nogle med 🙂 Ingen grund til bekymringer jeg vender stærkt tilbage med ny dato, en masse fine ting – så vent – og kom gerne herind tålmodigt og tjek alt det gode guf da jeg ikke er på Facebook ! 😀

**************************************************************************************

Bare lige en lille nyhed om at næste Human Rights Café dvs. volume II (2) løber af stablen den 3. maj kl. 19 i vor fine lokaler, Danmarksgade 7 ! 😀 Nærmere info om hvad aftenen vil byde på udover hygge vil blive meddelt snarest..

1936025_1282589485090832_5389619406015117987_n

Be there !
Tilmelding grundet forplejning skal venligst ske senest den 28. april 2016 kl. 16, tak til mig på e-mail:: cafehumanrights@amnesty-aalborg.dk – Tak ! 😀

Aalborg Pride + Amnesty International Aalborg

I sidste uge blev jeg inviteret af Aalborg Prides formand Kathrine Skovsgaard til at vise en film til deres café aften på Hovedbiblioteket hvilket jeg selvfølgelig ikke kunne afslå.
Filmen blev den samme som jeg viste til min cafés debutaften den 30. marts nemlig,

My Transgender Summer Camp

Det faldte godt ind med deres tema samt folk var godt tilfredse og alt det disse gode mennesker står for. Vi fik ikke talt ret meget da det blev en enorm kort fornøjelse med få gæster og lidt underskriftssamling til vores nuværende kampagne i Amnesty samt et ønske om jeg kommer til en af deres café aftener og holder et oplæg hvor alle interesserede er velkomne. Jeg vil skrive herinde hvornår og hvor. Endvidere kan I se inde på Aalborg Prides Facebook site hvad de laver af gode ting frem til den 24. april bl.a. med besæg af AIDS-Fonden, en forfatter og ellers bare ren og skær hygge. Det ser virkelig flot og farverigt ud på Hovedbiblioteket. Apropos dette er her nogle billeder fra bibioteket hertil aften. I kan selv se mere farverig pynt derinde !

HUSK endelig vi har næste aktivmøde i morgen onsdag den 6. april kl. 19 i vores fine lokaler, Danmarksgade 7 ! 😀

1 2 3 4 5 6

Vellykket debut

Bare en lille opdatering om at det gik super godt her til aften med nogle rare og pæne mennesker, der havde fundet vej til Danmarksgade 7 i skikkelse af Mikkel, Simon, Mirela og sidst men ikke mindst Mia.

Vi fik hygget og snakket samt spist popcorn, cookies og drukket te samt vand. Dokumentarene var også taget godt imod. Jeg blev rost for mit initiativ og de glæder sig alle til næste gang.Det samme gør jeg ! 😀 Alt i alt en success !

Hold øje herinde hvor datoer mv. vil komme snarest !

Lidt billeder fra i aften.

IMG_9362 IMG_9366 IMG_9376
Godnat

🙂

Verdenspremiere i aften:: Café Human Rights

Hej med dig !

Så er det i aften jeg med STOR glæde og spænding lancerer mit nye tiltag i vores fine lokaler i Danmarksgade 7:: CAFÉ HUMAN RIGHTS

Hele herligheden løber af stablen kl. 19 dog vil der selvfølgelig være åben et kvarters tid før og du samt alle gode mennesker du kender er hjertelig velkomne 🙂

Aftenens tema er ingen hemmelighed og omhandler Transkønnede. Vi vil se en god og berigende dokumentar hvor vi efterfølgende vil diskutere, underskrive vores kampagne [underskrifts]samling – Alt i alt bare ren og skær hygge ! 😀

Så tøv ikke med at komme forbi, det bliver godt !

Ingen tilmelding påkrævet.

Velmødt !

Kærlige hilsener
Samira

Café Venlig på Tværs

12650888_1666858860220286_2830144208192872943_n

Kig forbi Husets Café (Hasserisgade 10) i morgen fredag den 11. marts mellem kl. 15-17 hvor Hans og undertegnede vil fortælle om vores virke som Amnesty og hvilke grupper og arrangementer, der er af Amnesty i byen samt en masse andet guf. Alt dette vil foregå i det nyeste skud på stammen til venlighed og mangfoldighed nemlig Café Venlig på Tværs.

Café Venlig på Tværs arrangerer en række hyggecaféer på Huset, som byder danskere og flygtninge velkommen og skaber mulighed for at mødes.”

Jeg har fået tilsendt dette FB link til gruppen hvor begivenheden også fremgår 🙂

Kom glad – det er for alle og enhver ! 😀

Café Venlig på Tværs

Billeder og mini reportage vil komme op efter arrangmentet !

 

Amnesty til møde hos Alternativet

amnesty-international11

Amnesty Internationals Aalborg var fornylig inviteret til møde hos Alternativets afdeling i Aalborg. I den forbindelse giver jeg en lille beretning om mødet ved Alternativet, Amnesty-medlemmers deltagelse i politiske møder og skribentens erfaringer med udlændingeret.

Til møde

Tirsdag d. 23. februar var Amnesty inviteret til møde hos Alternativet. Årsagen til invitationen var at Andreas, en af Amnestys frivillige, er tilknyttet Alternativets lokale afdeling i Nordjylland. Alternativet stod for at skulle lave et program om flygtninge til hovedbestyrelsen i partiet, som kunne være til inspiration for dem, da partiet ikke har vedtaget en fast politik omkring behandling af flygtninge.

Fra Amnesty International Aalborg var vi 2 udover Andreas, nemlig Edgar og undertegnede. For mig var det det første møde jeg deltog i Amnesty International Aalborg, efter jeg havde været bortrejst i et halvt år for at følge nogle juridiske fag på Aarhus Universitet. Samtidig med studiet arbejdede jeg også ved en udlændingeretshjælp som frivillige, hvor jeg var med til at hjælpe indvandrere og flygtninge der havde behov for hjælp til ansøgninger om eksempelvis opholdstilladelse og familiesammenføring. Så for mit vedkommende kunne jeg bidrage med en del viden indenfor udlændingeret.

Udover folk fra Alternativet og Amnesty var der også folk fra Dansk Flygtningehjælp, Asylforum og folk der bare havde en interesse i hjælp til flygtninge.

Debat

På mødet blev vi delt op i grupper, hvor vi skulle diskutere et emne vi fik tildelt. Bagefter skulle vi så diskutere sammen i en hel forsamling. De emner der skulle snakkes om var asylansøgerens vilkår, hvordan vi behandler flygtningene, hvordan vi integrerer dem, og befolkningens modvilje mod asylansøgere.

Efter diskussionen blev folk blandt andet enige, om at vi skulle give asylansøgere mulighed for finde måder, hvorpå asylansøgere kunne få deres ressourcer udviklet og sikret, uanset om de blev i Danmark eller ej. Folk var enige om at tanken om teltlejre skulle droppes, da en del af os ikke syntes det var værdigt at leve i et telt, samfundet skulle så vidt muligt oprette ordentlige boliger. Asylansøgere skal have mulighed for at bidrage til samfundet via arbejde, og de skal have en basispakke, så de kunne få en god start ved ankomst til Danmark, så de også kunne lære at begå sig i et nyt land med en anden kultur.

Til integrationsindsatsen blev folk enige om at foreningerne i samfundet skal anvendes til integration mellem flygtninge og danskere. Samtidig skulle de også formidles bedre. Hvad angår behandlingen af flygtninge var alle enige om at der florerede for mange negative historier om flygtninge, samtidig med der også var en masse positive historier at fortælle om. For at sikre der kom flere gode historier ud, blev der foreslået oprettelsen af holdningskampagner, og sider på de sociale medier. Nogle få stykker foreslog censur på negative historier om flygtninge. Vi blev dog enige om der ikke skulle indføres censur på de negative kampagner, da dette ville være i strid med ytringsfriheden, og fordi en del af os frygtede de negative konsekvenser ved en sådan metode. Så blev folk også enige om at Udlændingestyrelsen, der behandler ansøgninger om asyl, skulle tilføres flere ressourcer, så der kunne blive mere tid til den enkelte.

Alle de punkter folk blev enige om, ville blive sendt til hovedbestyrelsen i Alternativet, så partiet kunne fastlægge et program for deres asylpolitik.

Amnesty og politisk indblanding

Det er ikke Amnestys ambition at opstille sig til valg i lovgivende forsamlinger, da vi helst vil være politisk afhængige, da menneskerettighederne ikke helt er politik. Menneskerettighederne er for alle uanset om en person er venstre-, eller højreorienteret. Med Amnesty-folks deltagelse i møder hos politiske partier, giver det organisationen mulighed for at putte et andet perspektiv ind i et aktuelt emne der har et partis interesse. I disse tider har debatten om flygtninge fyldt meget, og der er megen debat om, hvordan vi skal forholde os til emnet. I et land som Danmark er det Folketinget, der har den lovskabende funktion. Det er via lovene, samfundet bliver formet.

Ved at Amnesty deltager med dedikerede og kompetente frivillige, der kan komme med input til, hvordan et partis politik kunne se ud, kan Amnestys budskaber komme igennem til Folketinget, så det sikres der bliver lavet love, der tilgodeser menneskerettighederne. For nylig har der eksempelvis været meget diskussion om hvorvidt lov nr.102 af 3. februar 2016, der begrænser adgangen til familiesammenføring, overholder den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om ret til respekt for familielivet, hvilket en del jurister har vurderet den ikke gør, og der er allerede en del aktører der snakker om at bringe sagen helt til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, for at se om loven er i strid med nævnte artikel. Det vil spare samfundet for meget kritik og retssager om kontroversielle love, hvis Amnesty engagerer sig i den slags møder.

Erfaringen med udlændinge

Fra mit eget arbejde med udlændinge er det mit indtryk, at systemet med udlændingeret er meget kompliceret. Der indsendes mange ansøgninger til Udlændingestyrelsen, og selvom der er vedtaget servicemål for varigheden af en sagsbehandling, er det ikke altid muligt at opfylde disse mål. Eksempelvis er der lagt et servicemål på 3 måneder, for en behandling af en ansøgning om ægtefællesammenføring. I en sag jeg arbejdede med blev sagsbehandlingstiden overskredet med 3 måneder mere! Rekorden er dog på et helt år! Det danske udlændingeretssystem er ikke et system der er meget simpelt. Under mit arbejde ved Udlændingeretshjælpen hos Råd til Ret har vi siddet med en masse borgere, som bare har håbet på at kunne få hjælp fra myndighederne til at få deres familie herop, men desværre har det været svært, da antallet af sager desværre har medbragt en stor byrde inde ved styrelsen.

Langt de fleste udlændinge jeg har arbejdet med, var mennesker, som bare ønskede at leve i fred. De ville også gerne bidrage til samfundet ved at lære dansk, komme ud på arbejdsmarkedet eller tage en uddannelse. Det er ikke alle immigranter der kommer til landet med farlige intentioner; de fleste af dem er behagelige og flinke mennesker. Vi må også tænke på, hvordan de må have haft det i den situation de nu er flygtet fra. Tænke på hvordan vi ville have det, hvis vi var i samme situation som dem. Ville vi blive eller flygte?

Situationen i Syrien har været meget slem. Vi vil alle sammen gerne gå på gaden uden der sker os noget slemt. Men i Syrien er situationen en anden. Det er et land, hvor der har været en helt anden holdning til menneskerettighederne samtidig med landet har været indrettet efter et system, hvor en bestemt gruppe har haft magten. Folk er blevet udsat for forskellige former for tortur og umenneskelig behandling, bombardementer, angreb med håndvåben og kemiske våben. Det er stressende, utrygt og livsfarligt at leve i Syrien. Selv om der er mange der flygter fra borgerkrigen, er der stadig en del der bliver dernede og forsøger at yde hjælp i situationen. Fra mine kilder i Røde Kors ved jeg at der er mange frivillige i det syriske Røde Halvmåne, der yder nødhjælp og kører ambulancer nede i Syrien. Selv om disse frivillige mennesker nyder beskyttelse i henhold til internationale regler, er der flere tilfælde, hvor ingen af parterne i konflikten har overholdt beskyttelsesreglerne. Ville vi ønske at leve der? Formodentlig ikke!

Til sidst vil jeg skrive at vi burde huske på at være fordomsfrie overfor de der kommer herop, prøve at forstå hvorfor de kommer og behandle dem godt i henhold til de konventioner Danmark har tiltrådt.

“En god start i Danmark” ved Abdel Aziz

En hyggelig aften i selskab med en masse gode mennesker og den charmerende journalist Abdel Aziz, der i aftes gæstede Hovedbiblioteket med sit fine livsbiografiske foredrag, “En god start i Danmark”. Det var et meget fint foredrag [og for mit vedkommende] baseret på nogle velkendte oplevelser og møder samt mønstre jeg selv har oplevet samt oplever i mine mange år i Danmark.
Vi i Amnesty var inviteret sammen med en masse andre organisationer og foreninger heriblandt Elsk Aalborg; Asylforum; Røde Kors; Netværk Dobbeltminoriteter; Dansk Flygtningehjælp; Frivillighuset mfl. til at snakke med publikum hvor vi havde hver vores lille stand med et bord hvor vi havde noget materiale med til at dele ud til de, der nu var interessede. Alt i alt en hyggelig og lærerig aften ! 🙂

Tak til Nordjyllands Landsbibliotek, Vita Andersen, de andre organisationer, publikum, mine med aktivister og sidst men ikke mindst Abdel ! Kom snart igen 😉 
IMG_7805 IMG_7810 IMG_7809 5 6
1 4 2 3 2 IMG_7815

Billeder af aftenens arrangement foreviget af ::
Peter, Emma og undertegnede. 

Billeder og andre mini reportager (af Peter og Emma) er også at finde på vores Facebook side og interne aktivist gruppe.

Café Human Rights

1936025_1282589485090832_5389619406015117987_n

Amnesty International Aalborg lancerer hermed et nyt tiltag for at udbrede vores vigtige budskaber indenfor mennesker og vores alles rettigheder, der berører os på godt og ondt i hverdagen og mellem hinanden. Cafeen vil byde på oplæg, debat, film, hygge både for de aktive og de, der måtte være nysgerrige. Det eneste det kræver er et godt humør samt respektfuldt sobert tilgang til sig selv og sine medmennesker.

Den første café aften vil være den 30. marts kl. 19 i vores fine lokaler og vil fokusere på transpersoner, som også er den helt store kampagne i foråret. Vi viser et par dokumentarfilm, som oplæg til Amnesty Internationals nationale kampagne i de næste måneder omkring transkønnede personers rettigheder og mangel herpå i Danmark.

Efterfølgende debat om rettigheder, tanker, input og hvordan vi får udbredt en masse mennesker om dette spændende emne og gør det mere synligt samt trygt at snakke om.

Initiativtager og kontaktperson: Samira
E-mail (da jeg ikke er på Facebook): cafehumanrights@amnesty-aalborg.dk

Svar udbedes senest den 24. marts kl. 16, Tak !

Begivenheden på Facebook

Workshop om transkampagnen på Christiansborg

Her til aften var jeg sammen med 36 andre inviteret på Borgen for at snakke, diskutere og facilitere den kommende transkampagne, som vi har fokus på i Amnesty de fremover ihvertfald de næste mange måneder frem. Aftenens invitation og facilitator kom fra den varme og karismatiske partileder for Alternativet, Uffe Elbæk.

Vi var en hel del fra alle gader og stræder i landet både fra Amnesty sekretariatet, lokalforeninger fra Fyn, Aalborg (undertegnede), Aabenraa, youth grupper fra forskellige gymnasier, LGBTI DK, CPH Pride, MiX KBH og mange mange andre gode mennesker fra forskellige vigtige organisationer.

Det var en yderst fin aften og egentlig godt at komme ind i varmen i selskab med Uffe & Co. – Vi fik alle mere forståelse for hinanden, inspiration, fantastiske input og mødet med en masse dejlige mennesker, der bare brænder for denne sag hvilket gør mit hjerte glad.

Husk nu at støtte op omkring kampagnen på alle mulige måder ! Der vil komme en masse god information henad vejen om aktioner, arrangementer mv. dog først og fremmest synes jeg det bedste er at deltage i de forskellige inspirationsaftener vi i Amnesty holder forskellige steder i landet inklusiv Aalborg den 10. februar kl. 16-19. Det bliver indtil videre afholdt i vores lokaler på Danmarksgade 7 og er der mange, udover det antal vi kan have i vores mødelokale der kommer, så finder vi et andet sted i byen. Følg med her på bloggen.

Tilmelding til inspirationaftener og kampagnen foregår her 🙂

Her er lidt stemningsbilleder fra i aften 🙂

 

Teknikken driller pt. så de andre billeder må I have tilgode til når teknikken fungerer 🙂
NB ! Billederne er pga. frost og frosne fingre taget med mobil.